Aktualijos

Karantinas sujaukė daugelio žmonių gyvenimą

Genovaitė ŠNUROVA. Karantino sukeltas problemas ir nepatogumus, materialinius nepriteklius pajuto ne tik tie, kurie neteko darbo, kuriems tenka dirbti iš namų, bet ir socialiai pažeidžiami žmonės. Apie tai, kaip jiems sekasi išgyventi sunkųjį laikotarpį, kalbėjomės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima LUKOŠEVIČIENE.

Karantinas sujaukė daugelio žmonių planus. Daugelis jų neteko darbo, taigi ir pajamų. Ar daug žmonių kreipėsi dėl materialinės paramos? Taip, iš tikrųjų, įsibėgėjus antrai karantino bangai, labai padaugėjo asmenų, besikreipiančių į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių dėl įvairios socialinės paramos. Tą akivaizdžiai parodo ir statistika: per 2020 m. paskutinius du mėnesius (lapkričio ir gruodžio) skyriuje užregistruota 1902 prašymai dėl įvairių išmokų ir kompensacijų, o per vieną 2021 m. sausio mėnesį – 1960 prašymų. Karantino metu daug asmenų kreipėsi prašydami pagalbos, jei dėl apribojimų neteko darbinių pajamų, negali dirbti pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas. Kadangi gyventojai priimami tik nekontaktiniu būdu, todėl padaugėjo telefono skambučių (informavimas, konsultavimas). Šiuo sudėtingu metu atsiranda įvairių gyvenimiškų klausimų, neaiškumų, tačiau dažnai užtenka tik pabendravimo. Skyriuje dirbantiems specialistams darbų apimtys labai išaugo, darbą pasunkino ir karantino apribojimų laikymasis, nes dalis išmokų specialistų kasdien privalo dirbti nuotoliniu būdu vengdami tarpusavio kontaktų. Ne visada darbą galime atlikti nuotoliniu būdu, nes daugelis klientų neturi galimybės pateikti prašymų dėl socialinės paramos elektroninėmis ryšio priemonėmis, kadangi nesinaudoja internetu. Ar tuo laiku, kai Užimtumo tarnyba mokėjo 200 eurų darbo paieškos išmokas, žmonės gaudavo ir socialines pašalpas? Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur) per mėnesį ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys turi teisę į piniginę socialinę paramą. Todėl asmenys, kurie Užimtumo tarnyboje gavo darbo paieškos išmokas ir vienam asmeniui viršijo pajamos per mėnesį 140,80 Eur, socialinės pašalpos iki 2021 m. sausio 1 d. negavo. Socialinę pašalpą 2020 m. II pusmetį Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius mokėjo tik tiems asmenims, kurie dėl tam tikros priežasties negavo darbo paieškos išmokos arba kurie Užimtumo tarnyboje nesiregistruoja, nes slaugo (prižiūri) šeimos narį, artimą giminaitį ar panašiai ir dėl to neturi pajamų. Šiuo laikotarpiu socialinės pašalpos gavėjų skaičius buvo labai sumažėjęs. Kai baigėsi nedarbo paieškos išmokos iš Užimtumo tarnybos, ko gero, žmonės vėl plūstelėjo su prašymais? Daugumai bedarbių darbo paieškos išmokos mokėjimas baigėsi 2021 m. sausio 1 d., o darbą susirasti karantino metu sudėtinga, kai kurie nelabai ir ieško, todėl besikreipiančiųjų skaičius, kaip minėjau, labai išaugo. Socialinė pašalpa 2020 m. liepos–gruodžio mėnesiais vidutiniškai buvo mokama 200 asmenų, o už 2021 m. sausio mėnesį jau paskirta ir išmokėta socialinė pašalpa daugiau kaip 600 asmenų. Ar daug žmonių karantino laikotarpiu prašė vienkartinės paramos dėl kokios nors nelaimės, ligos ar kitokių priežasčių? Pagal savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš savivaldybės biudžeto skyrimo tvarką, buvo suteikta parama 384 asmenims sunkios ligos atveju; nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą turtui; apmokant už nekompensuojamų vaistų įsigijimą; įsiskolinimams už būstą (nuomą, elektros energiją ar dujų sunaudojimą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas) iš dalies kompensuoti, sumokant šias paslaugas teikiančioms įmonėms, jei skolos susidarė dėl objektyvių priežasčių; asmenims, dėl įvairių priežasčių patekusiems į kritinę finansinę situaciją (iš savivaldybės biudžeto panaudota 75,2 tūkst. Eur). Koks skaičius gyventojų (mieste ir seniūnijose) gauna maisto paketus? Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą maisto produktais ir higienos priemonėmis 2020 m. gavo 2450 asmenų (1378 – mieste, 1072 – kaime), 2021 m. vasario mėn. turėtų atsiimti maisto paketus 2627 asmenys (1474 – mieste, 1153 – kaime). Gavėjų skaičius karantino metu išaugo tiek mieste, tiek kaime, kadangi sumažėjo gyventojų pajamos, išaugo nedarbo lygis. Kokios kompensacijų sumos išmokamos uteniškiams per, tarkime, metus. Gal galite pakomentuoti karantininį laikotarpį? Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijos skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Kompensacijų dydžiai priklauso nuo daugelio faktorių: asmenų pajamų, kompensuojamo būsto ploto, sunaudojamo vandens kiekio, vidutinės lauko oro temperatūros, suvartojamos šilumos kainos ir panašiai. 2020 m. kompensacijoms buvo išmokėta 76,2 tūkst. Eur, vidutiniškai kompensacijas gavo 872 asmenys. Per šių metų sausio mėnesį išmokėta 12,8 tūkst. Eur 731 asmeniui. Šiais metais padidėjo ir vadinamieji vaiko pinigai. 2021 m. padidėjo vaiko pinigai iki 70 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Prasidėjus karantinui pastebimas didėjantis besikreipiančių asmenų skaičius dėl papildomos išmokos vaikui vertinant šeimos pajamas, kurių dydis šiuo metu yra 40,20 Eur per mėn. Papildoma išmoka vaikui mokama, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 256 Eur per mėnesį. Vaikams, augantiems gausiose šeimose (3 ir daugiau vaikų), ir neįgaliems vaikams papildomos išmokos mokamos nevertinant pajamų.