Aktualijos

Susitikime – abipusis noras glaudžiai bendrauti, bendradarbiauti ir įveikti iššūkius

Utenos rajono savivaldybė, plėtodama glaudų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis bei siekdama įtraukti kuo daugiau verslo atstovų į įvairių su miesto ir rajono plėtra, investavimo efektyvumu, sėkmingu projektų įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimą, birželio 18 d. pakvietė Utenos rajono verslo atstovus į susitikimą. Vieni iš susitikimo iniciatorių – Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų (PPAR) Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava bei filialo tarybos pirmininko pavaduotojas, UAB „Duventa“ direktorius Rimantas Šiaučiūnas. Susitikimo tikslas – supažindinti rajono verslininkus su savivaldybės darbais, pristatyti projektus, išklausyti verslo atstovų pasiūlymų investavimo, verslui teikiamų paslaugų kokybės, verslo plėtros ir kitais verslui svarbiais klausimais. Su verslininkais susitiko Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, mero patarėjai Vidmantas Valinčius ir Henrikas Zabiela, administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių, Zita Ringelevičienė bei savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir specialistai. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė susirinkusiesiems pristatė paramos verslui paketą: mokesčių lengvatas, investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių papildymus, nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo bei Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos pakeitimus. Taip pat VšĮ Utenos verslo informacijos centras pristatė įgyvendinamą Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programą, pramonės teritorijas, skirtas investavimui, kalbėjo apie pramonės parko steigimo subtilybes, supažindino susitikimo dalyvius su savivaldybės įvykdytais, vykdomais ir planuojamais vykdyti projektais. Po pristatymo iš verslo atstovų buvo sulaukta nemažai klausimų. Utenos rajono verslininkai domėjosi viešbučio statyba mieste, pramonės parkui steigti skirtais sklypais, verslo įmonėms reikiamų specialistų rengimu Utenos kolegijoje ir Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, investavimo plėtra, gatvių ir kelių tvarkymu bei asfaltavimu. Įsivyravo diskusija apie visam Rytų Aukštaitijos regionui aktualią problemą – kelio Vilnius–Utena rekonstrukciją, jos eigą ir terminus. Mero patarėjas Vidmantas Valinčius pristatė ekonominio bendradarbiavimo su Utenos užsienio partneriais plėtrą bei planuojamą rengti ekonomikos forumą. Baigiantis susitikimui buvo nutarta panašius susitikimus organizuoti reguliariai. Toks bendravimas leistų ne tik supažindinti verslą su miesto ir rajono vystymo planais, bet ir skatintų konkurencingumą bei palankesnės aplinkos naujoms investicijoms kūrimą.

Utenos rajono savivaldybės administracija