Aktualijos

Ką mums gali papasakoti
metaliniai kryžiai

Vytautas Kazela

Eglūnas Židonis – gamtos vaikas, kai kam jis dar ir „pelkių senis“, išbraidžiojęs bene visas, o ypač Labanoro girios, pelkes. Jo nuotraukos socialiniuose tinkluose yra labai mėgstamos ir populiarios. Tačiau gamta Eglūnas neapsiriboja. Nuo jaunystės fotografuoja senąjį Aukštaitijos kaimą: į žemę besmengančias pirteles, susikūprinusius klojimus, senąsias kaimo sodybas. Be to, Eglūnas vienas ryškiausių Utenos krašto medžio drožėjų. Apibendrinant galima pasakyti, kad tai yra gili, įvairiapusė asmenybė, besistengianti išsaugoti ateities kartoms kuo mažiau nuniokotą lietuvišką gamtą, senąją kaimo architektūrą, liaudies meną. Deja, paprastas žmogus nelabai gali, lemti įstatymų kūrimą, kad visa tai kuo ilgiau išliktų. Bet jis gali tai užfiksuoti. Naujausio E. Židonio projekto „Metaliniai Utenos krašto kryžiai“ tikslas ir yra toks: atrasti ir kitiems parodyti, užfiksuoti ir išsaugoti.

Kaip viskas prasidėjo?

Nuo seno fotografuoju įvairius objektus. Bevaikščiojant po Vyžuonų, Dusetų senąsias kapines žvilgsnis užkliuvo už senųjų metalinių kryžių. Užkliuvo ir kažkaip patraukė. Pradžioje tai buvo daugiau meninė fotografija. Per pastaruosius trisdešimt metų Lietuvoje buvo stipriai naikinamas kalviškasis paveldas. Į metalo supirktuves iškeliavo labai daug svarbių dalykų. Kas buvo nereikalinga ar mažiau reikalinga buityje. Liko tik kapinių ir pakelių kryžiai. Dėkui Dievui, net piktavalio žmogaus ranka prieš kryžių nekyla. Per daug stiprus šis simbolis, per daug giliai įsišaknijęs. Atsiveria maždaug šimto penkiasdešimties metų klodas, nuo XIX amžiaus pradžios iki XX amžiaus vidurio. Po 1950-ųjų viskas pamažu išsigimsta. Manęs nedomina dabartiniai, kartais ir labai meniški kryžiai. O iš minėto laikotarpio fotografavau ne tik kalvio rankų darbo kryžius, bet ir liejinius. Tačiau iš ketaus lieti kryžiai yra atvežtiniai iš Lenkijos arba Karaliaučiaus. Jų nėra daug, nes jie buvo brangūs ir ne kiekvienas juos galėjo įpirkti. Ypač tie, ant kurių išlieti užrašai. Tokius kryžius statėsi tik turtingi žmonės – bajorai, dvarininkai, dvasininkai, vaistininkai, mokytojai. Tie, kurie turėjo geras ir nuolatines pajamas.

Tęsinį skaitykite 2022 07 23 „Utenyje“

Pilkenių kaimo (Utenos r.) pakelės kryžius.

Suginčių (Molėtų r.) kapinės.