Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 27 d. įvyko pirmasis šiais metais Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkės projekte buvo numatyta svarstyti 18 klausimų, tačiau posėdžio pradžioje iš darbotvarkės buvo išbrauktas 7-asis klausimas „Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime“, tad svarstyta 17 klausimų.
Posėdyje buvo vienbalsiai pritarta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 metų veiklos planui, Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai bei Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2021 m. ataskaitai.
Svarstant klausimą „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, vyko diskusija. Utenos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas buvo patvirtintas (už balsavo 12 Tarybos narių, susilaikė 11 Tarybos narių).
Vienbalsiai Tarybos nariai balsavo ir už Utenos rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimą. Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas pasiūlė savivaldybės 2022 m. biudžete, jį tvirtinant, Utenos rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programai numatyti 50 tūkst. Eur.
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė klausimui „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, vieningai patvirtino Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, esantį Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, taip pat pritarė Utenos rajono savivaldybės 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui.
Svarstant turto perdavimo pagal turto patikėjimo, panaudos sutartis bei perimamo valstybės turto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo įstaigai klausimus bei klausimus „Dėl Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ projektų „Fizinio aktyvumo plėtra Utenos regione“ ir „Aukštaitijos krepšinio fiesta“ kofinansavimo“, „Dėl sporto klubo „Skardis“ projekto „Šaudymo pradžiamokslis“ kofinansavimo“, visi Tarybos nariai taip pat buvo vieningi – pritarė šiems sprendimams.
Posėdyje buvo pakeisti VšĮ Utenos ligoninės įstatai, pritarta automobilių stovėjimo vietų Aušros ir Gedimino gatvėse projektavimui.
„Utenio“ inf.