Aktualijos

Jie žuvo už mus. Ar mes juos tinkamai pagerbsime?

Žuvusiems partizanams statomas atminimo ženklas Dvarašilio miške. Norint tinkamai parengti paminklo pastatymo vietą, reikalinga pagalba: žvyras ir cementas pamatui. Darbais pasirūpins plk. Prano Saladžiaus šaulių (Utenos apskr.) 9-osios rinktinės šauliai. 1945 m. rugsėjo 15 d. Utenos apskrityje, Dvarašilio miške (Vyžuonų valsčius), partizanai Jonas Zabulis, Stasys Garunkštis ir Stasys Žvirblis, nenorėdami pasiduoti sovietų okupantams, susisprogdino bunkeryje. Tai pirmieji Vyžuonų krašto partizanai, kurie savo noru atidavė gyvybes už tėvynę Lietuvą. Ilgą laiką didžiavyrių žūties vieta nebuvo žinoma. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šauliai Alvydas Malinauskas bei Raimundas Kaminskas nustatė Vyžuonų partizanų, paaukojusių gyvybes už Lietuvos laisvę, žūties vietą. Su buvusiu partizanu Stasiu Jūrelevičiumi ir partizanų ryšininke Elena Jančiene nuvykę į Dvarašilio mišką neilgai klaidžiojome. Garbingo amžiaus sulaukęs Lietuvos partizanas S. Jūrelevičius ne tik parodė žūties vietą, bet ir suteikė vertingos informacijos apie pokario kovas. 2020 m. rugsėjo 13 d. vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ organizavo Vytauto apygardos partizanų 75-ųjų žūties metinių paminėjimą. Šaulys Valdas Juodka ir Vytautas Vaiginis atkūrė parodomąjį bunkerį. Dailininkas Tautvilas Rinkevičius sukūrė renginio plakatą. Partizanų žūties vieta Dvarašilio miške bus įtraukta į Kultūros pavedo registrą. Šiais metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pastatys žuvusiems partizanams atminimo ženklą Dvarašilio miške. Todėl rugsėjo 7 d. su plk. P. Saladžiaus šaulių (Utenos apskr.) 9-osios rinktinės šauliais Valdu Juodka ir Egidijumi Kiaulėnu nuvykome į mišką turėdami tikslą išrinkti atminimo ženklui vietą. Nusprendėme, kad tinkamiausia netoli žūties vietos, gražioje aikštelėje, miško kryžkelėje. Jau kitą dieną minėti šauliai išvalė aikštelę ir parengė vietą paminklui. Tai bus trečias partizanų žūties atminimo ženklas Užpalių seniūnijoje ir dvidešimt antras Utenos rajone.

Alvydas Malinauskas
Vytauto Didžiojo šaulių
(Kauno apskr.) 2-osios rinktinės 202-osios kuopos šaulys