Aktualijos

Janina Šyvokienė (Kraujelytė): „Dar tikėjau, kad jis gali legalizuotis…“

Rasa MILERYTĖ

Birželio 14-ąją minime gedulo ir vilties dieną. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavėdistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta apie 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius. Žmonės buvo vežami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo. Tarp tremtinių atsidūrė ir daugelio partizanų artimieji. Partizano Antanto Kraujelio-Siaubūno šeima – ne išimtis.
Partizano sesuo Janina Šyvokienė (Kraujelytė) dalijasi prisiminimais apie brolį ir mintimis apie Renatos Šerelytės knygą „Pro rūdijančią naktį“, kurioje rašoma apie A. Kraujelį-Siaubūną.

Pirmą kartą skaitau romaną apie labai artimą man žmogų – brolį, partizaną Antaną Kraujelį-Siaubūną. Vos gavusi knygą iš karto puoliau skaityti, man buvo labai įdomu. Pradžioje toks juokas suėmė, nes yra juokingų epizodų, o paskui labai rimti dalykai prasidėjo, ir akyse ėmė tvenktis ašaros. Perskaičiau knygą per vakarą, o tada skaičiau dar kartą. Niekaip negalėjau įsivaizduoti, kad toks jaunas žmogus kaip Renata Šerelytė (ją ir Antaną skiria 42 metai) galėtų taip įsijausti ir taip, gražiai sudėlioti visą jo veiklą, visą biografiją.
Norėčiau, kad šią knygą perskaitytų kuo daugiau jaunų žmonių. Kuo daugiau jaunimo skaitys, tuo labiau jie pažins tuos, kurie kovojo, kad Lietuva būtų nepriklausoma.
Skirtumas tarp manęs ir Antano – 10 metų. Prisimenu jį iš tų laikų, kai dar visi gyvenome drauge. Jis buvo labai mielas, labai geras, prižiūrėjo mus, draugavo su mumis, dainuodavo. Kai jis ruošėsi išeiti, mums buvo labai jo gaila. Visi verkėme, o jis prašė: „Aš išeinu, o jūs dainuokit. Aš eisiu toli, girdėsiu jūsų balsus ir man bus ramu.“ Jis pats buvo labai balsingas, ir mergaitės mūsų šeimoje buvo dainingos, tai būdavo, kad susirenkam visi ir dainuojam liaudies dainas.

Tęsinį skaitykite 2020 06 13