Aktualijos

Į pagalbą verslui – mokesčių lengvatos, taisyklių ir aprašų papildymai bei pakeitimai

Gegužės 28 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių bei nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo papildymo, Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos pakeitimo ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo.
Pateikiame minėtų taisyklių, aprašų papildymus ir pakeitimus:
• Papildytos investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklės.
Taisyklėse yra numatomos žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos savivaldybės biudžeto sąskaita lengvatos investuotojams-nekilnojamojo turto vystytojams ir (ar) statytojams, statantiems ar plečiantiems viešbučius, kavines, daugiabučius gyvenamuosius namus, komercinės paskirties patalpas ir pan., statantiems naujus ar rekonstruojantiems esamus nekilnojamojo turto objektus naujai suformuotuose žemės sklypuose ar užstatytose Utenos rajono teritorijose. Suteikiamos mokesčių lengvatos priklauso nuo investicijų apimties ir iš investavimo savivaldybės bendruomenės gaunamos visuomeninės naudos.
Taisyklėse nustatyta, kad nekilnojamojo turto vystytojui ir (ar) statytojui, investuojančiam daugiau kaip 1,45 mln. Eur, savivaldybė gali teikti kitas investicijas skatinančias priemones:
– įrengti ir/ar sutvarkyti viešąją inžinerinę infrastruktūrą iki investuotojo valdomo (naudojamo) žemės sklypo ribos;
– bendradarbiauti su investuotoju ir savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo institucijomis, sprendžiant klausimus dėl atitinkamos kvalifikacijos specialistų pagal planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poreikius;
– užtikrinti savivaldybės vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto trasą iki investuotojo darbuotojų darbo vietos pagal su investuotoju suderintą reguliaraus susisiekimo maršruto tvarkaraštį.
Daugiau informacijos – Utenos rajono savivaldybės svetainėje www.utena.lt, skyriaus „Verslui“, skyrelyje „Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklės“;
• Papildytas nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašas.
Apraše nustatytos nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatos juridiniams asmenims, mokesčių mokėtojams, veikiantiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir nuomojantiems privačios nuosavybės teise valdomus nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus nuomininkams, negalėjusiems vykdyti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, parduotuvių, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos, prekybos ir (arba) pramogų centrų, turgaviečių veiklos (išskyrus maisto prekių) epideminės COVID-19 laikotarpiu. Mokesčių lengvatos teikiamos, jei karantino galiojimo laikotarpiu nuomininkams buvo sumažintas arba visai netaikomas patalpų ir/ar žemės nuomos mokesčiai. Teikiamos mokesčių lengvatos dydis priklauso nuo nuomininkui pritaikytos patalpų ir/ar žemės nuomos mokesčio nuolaidos:
– iki 100 proc. mokesčių lengvatų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, jei tuo laikotarpiu iki 100 proc.

sumažinamas patalpų ir/ar žemės nuomos mokestis nuomininkams. Konkretus taikomos mokesčių lengvatos dydis (proc.) lygus nuomininkui sumažinto mokesčio dydžiui (proc.);
– 100 proc. mokesčių lengvatų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, jei tuo laikotarpiu netaikomas patalpų ir/ar žemės nuomos mokestis nuomininkams.
Prašymai bei papildomi dokumentai dėl mokesčių lengvatų taikymo gali būti teikiami per tris mėnesius po karantino pabaigos.
Daugiau informacijos – www.utena.lt, skyriaus „Verslui“, skyrelyje „Mokesčių lengvatos“, „Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašas“;
• Sprendimas dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo.
Sprendime yra nustatytos nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojams už privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir COVID-19 laikotarpiu negalėjusiems vykdyti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, parduotuvių, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos, prekybos ir (arba) pramogų centrų, turgaviečių veiklos (išskyrus maisto prekių).
Daugiau informacijos – www.utena.lt, skyriaus „Verslui“, skyrelyje „Mokesčių lengvatos“, „Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos (karantino laikotarpiu)“;
• Pakeistas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo programos aprašas.
SVV rėmimo programos apraše yra patvirtinta finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių ūkinė veikla iki karantino paskelbimo buvo vykdyta nuomojamose arba reziduojamose patalpose ir karantino metu buvo draudžiama arba ribojama, teikimo tvarka.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai galės teikti vieną prašymą finansinei paramai dėl patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidų (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), išskyrus atvejus, kai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai yra ne PVM mokėtojai) kompensavimo. Teikiamos finansinės paramos dydis – pagal faktinius išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau kaip iki 20 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų. Finansinė parama mokama už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį.
Dėl finansinės paramos gali kreiptis:
– smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, vykdantys komercinę ūkinę veiklą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir įregistravę veiklą ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
– patenkantys į įmonių, kurių veikla dėl karantino buvo tiesiogiai draudžiama ar apribota pagal LR Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sąrašą;
– savarankiškai dirbantys (individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, įskaitant verslo liudijimus), kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir nebuvo išregistruota iki paskelbto karantino dienos;
– juridiniai asmenys, neturintys restruktūrizuojamos, likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso;
– nevykdantys elektroninės prekybos, ginklų ir šaudmenų specializuotos mažmeninės prekybos, azartinių žaidimų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veiklos, finansų įstaigų veiklos kaip pagrindinės vykdomos veiklos.
Daugiau informacijos ir prašymo forma finansinei paramai gauti pateikiama www.utena.lt, skyriaus „Verslui“, skyrelyje „Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa“.
Prašymai finansinei paramai gauti bus priimami nuo šių metų birželio 10 d. Prašymas su pridedamais dokumentais gali būti pateiktas paštu (Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, 103 kabinetas) arba el. paštu info@utena.lt. Teikiant prašymą el. būdu, prašymas kartu su pridedamais dokumentais turi būti viename faile (PDF formatu).
Konsultacijas dėl prašymų pildymo ir papildomų dokumentų pateikimo teiks Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Audronė Žemaitienė, tel. 8 (389) 48342, el. p. audrone.zemaitiene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija