Aktualijos

Ištirta viešojoje erdvėje
paviešinta informacija
apie vaikų stovyklas
Aukštaitijoje

Baigti du ikiteisminiai tyrimai, kurių metu buvo tiriama viešojoje erdvėje išplatinta informacija apie įtartą nederamą seksualinio pobūdžio elgesį su vaikais Aukštaitijoje veikiančiose stovyklose. Išsamiai ištyrus visas aplinkybes, Panevėžio apygardos prokuratūroje priimti nutarimai minėtus ikiteisminius tyrimus nutraukti, nes surinkti duomenys nepatvirtina, kad buvo padarytos nusikalstamos veikos. Du ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 153 str. („Jaunesnio kaip 16 metų asmens tvirkinimas“) buvo pradėti šių metų vasarą Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Donato Skrebiškio iniciatyva, reaguojant į socialiniuose tinkluose pasirodžiusią informaciją. Buvo paskelbti kelių tėvų pasakojimai, kad vaikų atžvilgiu dviejose Aukštaitijoje rengiamose vasaros stovyklose galėjo būti atliekami tvirkinamieji veiksmai. Į teisėsaugos pareigūnus dėl šių atvejų vaikų artimieji nesikreipė. Ikiteisminius tyrimus atlikti buvo pavesta Panevėžio ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos tyrėjams, o tyrimams vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Vaida Baranauskienė. Teisėsaugos pareigūnai, atlikę šiuos tyrimus, apklausė internete pasisakiusius asmenis, stovyklų darbuotojus ir vadovus, tuo pačiu laikotarpiu stovyklavusių vaikų tėvus. Pareigūnai taip pat viešai kreipėsi į visuomenę, prašydami atsiliepti asmenis, turinčius šiems tyrimams reikšmingos informacijos. Nepilnamečiai, kurie buvo minimi viešuose komentaruose, šiuose ikiteisminiuose tyrimuose apklausiami nebuvo, nes jų tėvai nesutiko, kad vaikai duotų parodymus. „Surinkti ir išanalizuoti duomenys nepatvirtino viešojoje erdvėje pasirodžiusių teiginių, kad vaikų atžvilgiu būtų buvę atlikti kokie nors tvirkinimo, seksualinės prievartos ar kitokio fizinio seksualinio sąlyčio veiksmai“, – sakė šiems tyrimams vadovavusi Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė V. Baranauskienė. Prokurorės teigimu, negauta jokių objektyvių duomenų, kad šiose stovyklose dalyvavę mažamečiai bei nepilnamečiai asmenys būtų skatinami per anksti domėtis lytiniais santykiais, tendencingai juos įsivaizduoti, kas galėtų pakenkti jų psichologiniam ir fiziniam vystymuisi. Todėl prokurorė priėmė nutarimus abu ikiteisminius tyrimas nutraukti nenustačius, kad buvo padarytos veikos, numatytos BK 153 str. 1 d.

Rasa Stundžienė
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė