Aktualijos

„Ištark, išgirsk, išsaugok“: Lietuvoje skambėjo tremtinių vardai ir likimai

Rasa MILERYTĖ

Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, Lietuvoje vyko tradicinė tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu jau penktą kartą visoje šalyje buvo skaitomi tremtinių vardai. Prieš tai, 11.59 val., namo negrįžę tremtiniai buvo pagerbti visuotine tylos minute.
1940 m. birželį okupavusi Lietuvą, Sovietų Sąjunga pradėjo politines represijas prieš okupuotų šalių gyventojus. 1941 gegužės–birželio mėnesiais buvo įvykdyti masiniai žmonių trėmimai iš TSRS 1939–1940 m. okupuotų kraštų: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos, Moldovijos. Birželio 14–18 dienomis iš Lietuvos buvo deportuota apie 17 500 žmonių. Tremtis tapo didžiule tautos tragedija ir netektimi, pavadinta juoduoju birželiu. Per visą okupacijos laikotarpį iš Lietuvos buvo ištremta apie 300 tūkstančių žmonių.
1941-aisiais, pirmosios sovietų okupacijos metu, iš Utenos rajono ištremta apie 500 žmonių. Antrosios okupaciojos metu, 1944–1953 m., išvežta apie 2600 uteniškių.
Po Nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais trėmimai buvo pripažinti nusikaltimu žmoniškumui.
Pirmoji akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ įvyko 2016-aisiais, minint 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines. Akciją inicijavo projekto „Misija Sibiras“ komanda. Tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija startavo birželio 14 dieną, 13 valandą. Ji tęsėsi tol, kol buvo perskaityta 22 000 pavardžių – iki birželio 15-osios, 12 valandos. Per 23 valandas prie akcijos prisidėjo 333 žmonės.
2017 m. tremtinių vardai, pavardės ir likimai buvo skaitomi toliau. Prie Vilniuje prasidėjusios akcijos prisijungė Kaunas ir Klaipėda. 2018-aisiais prie akcijos prisijungė 10 Lietuvos miestų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, pirmą kartą akcijoje dalyvavo ir Utena. Kasmet akcijoje dalyvauja vis daugiau miestų, o nuo 2018-ųjų tremtinių ir politinių kalinių vardus skaito ir užsienio lietuviai.
Utenoje akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ vyko Laisvės kovų muziejuje. Pirmoji skaityti pradėjo Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė. Prie jos prisijungė jaunieji šauliai ir pilietiški uteniškiai. Skaitymai vyko keturias valandas. Kitąmet vardai bus skaitomi nuo tos sąrašo vietos, kurioje šiemet sustota.
V. Kazelos nuotr.