Aktualijos

Į pagalbą žmonėms su negalia – asmeninis asistentas

Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“, kartu su projekto partneriu – Utenos rajono socialinių paslaugų centru – pradeda teikti asmeninio asistento paslaugą.
Kviečiame Utenos rajono savivaldybės neįgaliuosius pasinaudoti šia nemokama paslauga.
Paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.
Paslaugą gali gauti asmenys nuo 16 metų ir ne vyresni nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius, t. y. tie, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Prioritetas teikiamas nurodytiems asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir, gaudami paslaugas bendruomenėje, gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas.
Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Utenos rajono gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, kviečiame pateikti prašymus ir dokumentus gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo specialistams arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas – turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Taip pat reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą, dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą (pvz., moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).
Visą išsamią informaciją, susijusią su paslaugos gavimu, galite gauti Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje (Utenio a. 4, Utena, 111 kab.), tel.: (8 389) 64034; (8 389) 61628 ir Utenos rajono socialinių paslaugų centre (J. Basanavičiaus g. 70, Utena), tel. (8 389) 50990.
Utenos rajono savivaldybės administracija