Aktualijos

Gyvenimas nutekėjo kaip upė

Pasakoja mokytoja Danguolė Jonaitienė, gruodžio 19 d. švenčianti 95-ąjį gimtadienį.
Kiekvieni metai turėjo savo nepakartojamą skonį ir vertę. Vaikystės prisiminimų pynėje – mano tėvai, broliai, seserys, draugai. Ten išmoktos pirmosios žmogiškumo pamokos, žengta pažinimo takais. Karo ir pokario kartos gyvenimas buvo nelengvas, daug ko trūko. Bet buvo smagu… Mes mokėjome džiaugtis, mylėti vieni kitus, savo tėvus, mokytojus, artimuosius.
Juk jie rodė teisingą gyvenimo kelią, mokė suvokti tikrąsias vertybes, įskiepijo meilę gamtam miestui, Tėvynei, darbui, mokslui, gamtai, dainai ir šokiui. Mano tėvas Liudvikas Urbonaitis buvo šaulys, pirmųjų spektaklių Utenos Šiaulių namuose režisierius, artistas. Mėgo groti kanklėmis, mokėjo esperanto kalbą, fotografas, užfiksavęs Utenos 1-ąją dainų šventę. Mes be galo mylėjome gyvenimą tokį, koks tuo metu buvo: pilną įtampų ir grėsmių. Juk mano jaunystė pajuto Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos metus. Ypač baisūs buvo pokario metai – gūdūs, rūstūs ir skaudūs. Visagalis laikas nusinešė visa, kas be galo artima, miela, brangu.

D. Jonaitienė 40 metų išdirbo „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytoja, o taip pat dėstytoja Utenos politechnikume. Jos gyvenimas kupinas gražių ir prasmingų užsiėmimų. Danguolė tvarko asmeninį Urbonaičių šeimos archyvą, fiksuoja tolimą praeitį menančius įvykius Utenoje. Turi surinkusi prisiminimus apie Utenos dvarą, išleido knygutę apie Utenos žydus, surengė dėdės kunigo P. Markevičiaus tapybos darbų parodas Utenoje, Panevėžio mieste, Kupiškyje. Susirašinėja ir palaiko glaudžius ryšius su Pasaulio lietuviais.
Uteniškiai dėkingi, kad Danguolė Jonaitienė daug prisidėjo įkuriant LPS „Bočiai“ Utenos bendriją prieš 20 metų. Modernioje, nuolat kintančioje dabartyje dažnai mums norisi sustoti, įsiklausyti, pasipasakoti, pasakyti vienas kitam kažką gero…
Gražaus Jubiliejaus proga nuoširdžiausiai linkime geros sveikatos, Dievo palaimos, vilties, išminties, gyvenkite ilgai, gražius planus atradusi.
Visda išlikite brangiausia ir sava.
LPS „Bočiai“ Utenos bendrija Amelija Katinienė, Vladas Žilėnas