Aktualijos

Gydytojų trūkumas verčia ieškoti išeities

Genovaitė ŠNUROVA

Viena didžiausių problemų, turinčių tiesioginę įtaką teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, prieinamumui užtikrinti, – gydytojų trūkumas ir šiuo metu dirbančių gydytojų pensinis amžius.
Nors kasmet Utenos rajone mažėja gyventojų, tačiau suteikiamų sveikatos priežiūros paslaugų skaičius nuolat didėja, nes visuomenė sensta, todėl daug dažniau tenka kreiptis į medikus.
2019 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, VšĮ Utenos ligoninėje iš 134 dirbančių gydytojų 34 yra pensinio amžiaus. Iki 2025 m. pensinio amžiaus sulauks dar 15 gydytojų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre dirba 47 gydytojai, iš kurių 25 yra pensinio amžiaus. Prognozuojama, kad iki 2025 m. pensinio amžiaus sulauks 2 šeimos gydytojai, 1 gydytojas psichiatras, 1 gydytojas odontologas.
VšĮ Utenos ligoninei trūksta 14 gydytojų specialistų, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras įdarbintų 3 šeimos gydytojus, 1 gydytoją psichiatrą, 1 gydytoją chirurgą, 2 gydytojus odontologus.
Žinodama realią padėtį ir netolimos ateities perspektyvas, Utenos rajono savivaldybė sudarė darbo grupę, kuriai buvo pavesta parengti trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo projektą.
Projekte numatytos dvejopos trukmės ir dydžio kasmetinės finansinės paskatos: trumpesnio termino ir mažesnė išmoka (500 Eur per mėnesį) 2 metus ( įsipareigojant baigus mokėti išmoką dirbti ne trumpiau kaip 1 metus); kasmetinė išmoka gydytojui pirmus 5 metus, išmokama proporcingai kas mėnesį (pirmus metus 15 600 Eur, antrus – 10 800 Eur, trečius – 6 000 Eur, ketvirtus – 5 400 Eur, penktus – 3 000 Eur), per 5 metus susidarytų 40 800 Eur; kasmetinė rezidento išmoka, skirta valstybės nefinansuojamoms rezidentūros studijoms apmokėti Lietuvos Respublikos universitetuose; 100 proc. gydytojo arba rezidento sudarytos su kredito įstaiga paskolos sutarties gyvenamajam namui ar butui pirkti ar pasistatyti palūkanų kompensavimas pirmus 5 metus arba pirmus 10 metų, jei sutartį sudaro gydytojų šeima.
Planuojama, kad nuo 2020 m. galėtų būti skirta išmoka trims VšĮ Utenos ligoninėje įdarbintiems gydytojams (iš viso 46,8 tūkst. Eur). Numatytos ir kitos skatinimo priemonės.
Suprantama, jei gydytojas ar rezidentas nutraukia darbo santykius nepraėjus sutartam laikui, privalo grąžinti įstaigai skatinimo priemonėms panaudotų lėšų sumą ar jos dalį.

Tęsinį skaitykite 2019 12 14 „Utenyje“