Aktualijos

Dvarai su romantiškomis ir liūdnomis istorijomis

Vytautas KAZELA. Praėjusiais metais turėjau smagią kelionę po Ukmergės rajono dvarus. Tada per vieną dieną pavyko aplankyti net keturis labai skirtingus dvarus. Žinojau, kad Širvintų rajone taip pat yra nemažai išlikusio paveldo. Žinojau ir tai, kad bene gražiausias dvaras yra Šešuolėliuose. 1998 m. dvarą įsigijęs Raimundas Vincentas Petrauskas ne tik restauravo rūmus ir kitus dvaro teritorijai priklausančius statinius, tačiau taip pat atkūrė didelę išliekamąją vertę turintį dvaro parką, kurį kadaise suprojektavo garsūs prancūzų kraštovaizdžio architektai. Parke turtinga gamta – čia veši ir vietinės medžių rūšys, ir atvežtinės: platanalapiai klevai, veimutinės pušys, plačialapė miglė, karčioji karija, pilkieji riešutmedžiai, dygiosios eglės, sidabriniai kėniai, melsvi pocūgiai. Parką puošia trys nuostabūs tvenkiniai. Tačiau radau ir tokią informaciją, kad atvažiavęs čia gali į dvaro teritoriją nepatekti. Dvaras aptvertas tvora, o ant vartų dažniausiai kabo spyna. Be to, dvaras yra atokiau nuo kitų, todėl nutariau geriau ten nevažiuoti. O štai apie Musninkų miestelį 15 kilometrų spinduliu yra nemažai dvarų.


Iš kur bevažiuotum į Musninkus, iš toli matyti Musninkų Švenčiausios Trejybės bažnyčia. Bažnyčia stačiakampio plano, turi neogotikos bruožų, su kvadratine presbiterija, 2 zakristijomis ir aukštu bokštu. Vidus 3 navų, atskirtų 4 poromis kolonų, skliautuotas. Šventorių juosia akmenų mūro tvora su stulpiniais vartais. Buvo pirmosios Velykų dienos rytas. Bažnyčios durys atviros. Nė vieno žmogaus. Prie durų kanistras su švęstu vandeniu. Pasimeldžiau, įsipyliau vandens. Puiki bažnyčia. Gražiai sutvarkyta aplinka – tikras miestelio centras. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta iki 1522 m. (nuo XVI a. antrosios pusės priklausė evangelikams reformatams). Naują bažnyčią 1614 m. pastatė grįžęs į katalikybę Musninkų valdytojas Stanislovas Kiška III. Bažnyčiai užrašyti Cirkų, Draučių ir Vaitkūnų kaimai. 1642 m. įsteigta altarija. Tarp 1779 ir 1782 m. bažnyčia suremontuota. XVIII a. antrojoje pusėje veikė parapinė mokykla (1781 m. vargonininkas mokė 13 mokinių). XVIII a. veikė Šv. Rožančiaus brolija. 1855–1861 m. senosios bažnyčios vietoje Musninkų (Musninkėlių) dvaro dvarininkas Mykolas Podbereskis su parapijiečiais pastatė dabartinę bažnyčią. Per Pirmąjį pasaulinį karą ji nukentėjo. 1914 m. buvo terorizuojami lietuviai giesmininkai. Klebonas Leonas Markuckis ir kunigas K. Pielutis su parapijiečiais 1930–1933 m. bažnyčią suremontavo. 1928 m. bažnyčios šventoriuje palaidotas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis, jam pastatytas paminklas. Už 30 metrų bažnyčios varpinė. Vėliau sužinojau, kad Musninkų ir Kernavės parapijose vyksta velykinė maisto pašventinimo tradicija. Kunigas apvažiuoja parapijų kaimus, kur iš anksto sutartose vietose susirenka parapijiečiai, ir pašventina atsineštą maistą. Graži ir prasminga tradicija. (Tęsinys 2022 05 14 laikraštyje)