Aktualijos

Antrajame 2024 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Š.m. kovo 28 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai, dėl svarbių priežasčių nedalyvavo Arvydas Kalytis. Posėdyje svarstyti 49 klausimai, 48 klausimams buvo pritarta, vienas klausimas buvo atidėtas sekančiam tarybos posėdžiui.
Pritarta Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašui. Išplėstas finansuojamų išlaidų rūšių sąrašas, padidintos finansavimui skiriamos sumos, sukurta paprastesnė projekto paraiškos forma, atsirado papildomas kontrolės mechanizmas, kuris padidins lėšų panaudojimo skaidrumą.
Patvirtintas viešosios įstaigos „Utenos Utenis” dalininko turtinių ir neturtinių teisių perėmimas. Sprendimo projekto tikslas – perimti neatlygintinai „Capelli Sport Limited“ dalininko teises, turimas viešojoje įstaigoje „Utenos Utenis“. Perėmus dalininko turtines ir neturtines teises, bus įgyta didesnė sprendžiamoji galia.

Pritarta trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo pakeitimui. Šio aprašo pakeitimu siekiama padidinti trūkstamų specialybių gydytojams skiriamą lėšų sumą, pasiūlyti patrauklesnes įsidarbinimo sąlygas.
Savivaldybės taryba pritarė investicijų sutarties sudarymui su UAB „Medidomus“, kuri yra įsikūrusi Užpalių seniūnijoje. Investicijų sutartyje numatyta investuoti ne mažiau, kaip 150 tūkst. eurų ir sukurti ne mažiau, kaip 5 ilgalaikes darbo vietas.
Pritarta Utenos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių patvirtinimui 2024–2026 metams. Tokiu būdu bus aiškesnė viešųjų kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo ir remonto finansavimo perspektyva.
Pritarta dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“. Numatyta įsigyti 10 socialinių būstų, iš kurių – 8 būstai šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų ir 2 būstai pirmuose daugiabučių aukštuose bus skirti turintiems judėjimo negalią asmenims.
Pritarta humanitarinės pagalbos, Utenos rajono savivaldybės administracijos nenaudojamo automobilio perdavimui Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai. Taip pat pritarta Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Mokinių vasaros poilsio organizavimas ir edukacinės veiklos“ prioritetams, Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo nuostatoms, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimui bei kitiems Utenos rajonui svarbiems klausimams.

Sekantis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyks balandžio 25 d.

Utenos savivaldybės administracijos inf