Aktualijos

Šiandien prisimename

Šiandien prisimename ne tik 1939-ųjų metų rugpjūčio 23-iąją, kai Maskvoje buvo pasirašytas baisus išdavystės ir būsimo pasaulinio karo pradžios dokumentas – Molotovo-Ribentropo paktas, kai buvo pasmerktos ištisos tautos, pasmerkta pasaulio taika, bet ir 1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją, kai beveik du milijonai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami pademonstruoti savo solidarumą ir laisvės siekį, taip parodydami, kad vidinė laisvė nepalaužta.

Šios dienos minėjimas stiprina, teikia viltį, kad visos piktos ir grobuoniškos užmačios, nukreiptos prieš laisvą ir taikų žmogų, tautą, vieną dieną bus išsklaidytos, nes laisvė prasideda ne nuo sienų, ji prasideda ir gyvena bebaimės tautos širdyje.

Prasmingos Baltijos kelio (Juodojo kaspino) dienos!

Edmundas Pupinis Seimo narys