Šventadienio paraštėse

Ukraina. Pasikliaukime Dievu, nes jis nori ne karo, o taikos


Popiežius prieš savaitę po bendrosios audiencijos katechezės pasakė, jog „Jėzus mus išmokė atsiliepti į velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais – malda ir pasninku“, ir pakvietė kovo 2 dieną, Pelenų trečiadienį, padaryti pasninko už taiką diena.
Pelenų trečiadienis katalikams ir šiaip yra pasninko ir maldos diena, o popiežius pakvietė taip pat kitų Bažnyčių krikščionis ir visus žmones prisidėti prie maldos už taiką dienos, kad tokiu būdu būtų paliudytas solidarumas ir vienybė, patikslino kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Pasak jo solidarumo ir vienybės liudijimas yra itin svarbus, nes, kai vyksta karas, žmones apima bejėgiškumo jausmas, jie klausia, ką daryti. Todėl svarbu pasikliauti Dievu, nes Dievas nori taikos, ne karo, pasakė portalui Vatican News Kurt Koch.
„Vieša malda yra kreipimasis į visų, galinčių nulemti karą arba taiką sąžines, kad jas nuskaistintų ir jie galėtų siekti ne karo, o taikos. Be to, malda ir pasininku solidarizuojamės su visais, kurie kenčia ir yra dėl tragiškų poslinkių verčiami palikti šeimas ir namus. Mūsų malda yra ženklas jiems, kad jie nėra vieni, yra kas juos prisimena ir už juos meldžiasi“ – sakė K. Koch.
Popiežius visus pakvietė pasninkauti ir melstis kaip vienos žmonijos šeimos nariai, pasakė Šventojo Sosto portalui kitas Romos kurijos narys, kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot. Jis paragino visų religijų atstovus prisidėti prie popiežiaus paskelbtos pasninko ir maldos dienos ir pakvietė šią dieną susieti su padėtimi Ukrainoje. Visų mūsų maldos ir pasninkas už taiką gali padėti pasaulio taikai, patikino Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. (SAK / Vatican News)