Šventadienio paraštėse

Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė

Pirmadienį, sausio 18-ąją, prasidėjo iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios, minimas kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovaus ekumeninės savaitės uždarymo mišparamas, kurie sausio 25-osios popietę vyks Romos Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje.
2021 m. medžiagą Maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė, veikianti nuo 1935 m. Bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.
Bendruomenės priorė sesuo Anne-Emmanuelle sakė, kad pačioms seserims šiemetinė ekumeninė savaitė bus sunki, nes visos jos šiuo metu gyvena karantino sąlygomis, pasilieka savo celėse, nevyksta bendruomenės susitikimai. „Esame įpratusios prie atvirumo, bendros maldos ir svetingumo, tad galbūt šis laikas, kai esame priverstos gyventi uždarai, bus mums proga asmeninėje maldoje pasigilinti į tas temas, kurias parengėme kaip medžiagą šiemetinei ekumeninei maldos savaitei“, – sakė Grandchamp priorė.
Kardinolas K. Kochas: ekumenizmas stiprina visos žmonijos vienybę
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas, atsakingas už Katalikų Bažnyčios ekumeninės veiklos koordinavimą viso pasaulio mastu, pirmadienį prasidėjusio maldos už krikščionių vienybę aštuondienio proga davė interviu fokoliarų judėjimo portalui „Città Nuova“.
Kardinolas visų pirma priminė neseniai paskelbtą ekumeninį vadovą vyskupams „Vyskupas ir krikščionių vienybė“. Vyskupas, vietinės Bažnyčios ganytojas, yra atsakingas ir už savo bendruomenės ekumenines iniciatyvas. Jis pats negali asmeniškai atlikti visų darbų, todėl privalo paskirti savo delegatą, kuris rūpintųsi vienybės skatinimu. Taip pat svarbu, kad visos vyskupų konferencijos turėtų ekumenizmo komisijas, kurios būtų atsakingos už ekumenines iniciatyvas nacionaliniu mastu, palaikytų ryšius su kitomis Bažnyčiomis. Tačiau svarbiausia, pasak kardinolo, yra tai, kaip vienybės idėją supranta ir priima kiekvienas tikintysis. Vatikano II Susirinkimo dekrete dėl ekumenizmo sakoma, kad visi Bažnyčios nariai turėtų dalyvauti ekumeniniame judėjime. Tačiau, kad tai neliktų tik popieriuje, reikia, kad vienybe tikėtų ir jos norėtų kiekvienas Bažnyčios narys.
Siekiant krikščionių vienybės – kaip pabrėžiama ir neseniai paskelbtame vadove vyskupams – svarbu į ekumeninį judėjimą įtraukti jaunimą. Labai svarbus dvasinis ekumenizmas ir malda už vienybę, nes ekumenizmo pagrindas yra kunigiškoji Jėzaus malda, kuria jis prašo Tėvą, kad jo mokiniai būtų viena. Svarbus meilės ekumenizmas – tai yra reikia megzti draugiškus, broliškus ryšius su kitų konfesijų atstovais ir įtraukti jaunimą į šias iniciatyvas. Kardinolas K. Kochas priminė garsiuosius popiežiaus Benedikto XVI žodžius 2007 m. gegužės mėnesį Brazilijoje. Dalyvaudamas Aparesidos šventovėje vykusiame Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų plenarinės asamblėjos atidaryme, jis pasakė, kad Bažnyčia auga ne prozelitizmu, bet patraukdama savo pavyzdžiu. Šiuos savo pirmtako žodžius dažnai cituoja ir dabartinis popiežius. Būtent šitaip mes turime vykdyti naują evangelizaciją ir taip skelbti Evangeliją šiandieniniame pasaulyje.
Kardinolas paminėjo ir kultūrinį ekumenizmą. Tai irgi labai svarbu, nes praeityje daugelis susiskaldymų ir problemų turėjo ne teologines, bet kultūrines šaknis. Net ir didžioji schizma, padalinusi Vakarų ir Rytų krikščionis, kilo ne dėl tikybinių, bet dėl kultūrinių skirtumų. Todėl ir ekumenizmo kontekste labai svarbu geriau pažinti kitų konfesijų žmonių kultūrą.
Paklaustas, ar naujausia popiežiaus Pranciškaus enciklika „Fratelli tutti“ gali pasitarnauti krikščionių vienybės siekimui, kardinolas K. Kochas atsakė, kad enciklikoje kalbama ne apie ekumenizmą, bet apie tarpreliginį dialogą, tarnaujantį visos žmonijos vienybės siekiui. Šiam siekiui iš savo perspektyvos tarnauja ir ekumenizmas. Krikščionių vienybė – tai visos žmonijos vienybės etapas ir konkreti sritis.
Kaip šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitė švenčiama Lietuvoje?
Šiuo metu dėl Lietuvoje įvestų susibūrimų apribojimų, kurie taikomi ir bendruomeninei malda bažnyčiose, neįmanoma rengti susitikimų ir drauge melstis su kitų konfesijų krikščionimis, dėl to tikintieji kviečiami privačiai melstis už vienybę ir dalyvauti nuotoliniuose susitikimuose, žiūrėti transliacijas iš mažų bendruomenių.
Maldos už krikščionių vienybę savaitei paminėti siūloma aštuonių dienų maldos kelionė, kurios tekstus galima atsisiųsti iš portalo katalikai.lt.
Ekumeninės maldos savaitei skirti vaizdo įrašai iš įvairių krikščionių Bažnyčių bei bendrijų maldos vietų pateikiami Lietuvos Biblijos draugijos interneto svetainėje bei jos paskyroje feisbuke.
Katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu „Chemin Neuf“, įsikūrusi Prancūzijoje, ekumeninės savaitės proga parengė medžiagą – mokymus ir liudijimus. Medžiaga subtitruota 15 kalbų, viena iš jų – lietuvių kalba. Daugiau informacijos apie tai portale katalikai.lt.