Šventadienio paraštėse

Pranciškus: neužtenka tikėjimo šviesos, reikia meilės darbų aliejaus

Sekmadienio Mišių Evangelijos palyginime Jėzaus ragina mus būti pasirengusius susitikti su Juo. Pasirengti ne tik galutiniam susitikimui, bet ir kasdieniams įsipareigojimams prieš šį galutinį susitikimą. Todėl neužtenka į susitikimą su Juo ateiti su tikėjimo žibintu – reikia dar ir meilės bei gerų darbų aliejaus, sakė popiežius Pranciškus sekmadienį kreipdamasis į vidudienio maldos dalyvius. Popiežius kvietė pratęsti mintis apie amžinąjį gyvenimą po Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių. Jėzus pasakoja apie dešimt mergaičių, pakviestų į vestuvių puotą, simbolizuojančią dangaus karalystę. Visos atėjo su žibintais, tačiau kai kurioms pritrūko aliejaus. Išmintingosios turėjo aliejaus, jos buvo įleistos į vestuvių puotą, kitoms durys buvo uždarytos. Būti išmintingam – vadinasi, nelaukti paskutinės akimirkos, o tuoj pat veikliai atsiliepti į Dievo malonę. Jei norime būti pasirengę galutiniam susitikimui su Viešpačiu, turime jau dabar bendradarbiauti su juo, vykdyti gerus darbus pagal jo meilę, sakė popiežius. Žinome, jog kartais, deja, užmirštame, kad mūsų gyvenimo tikslas yra galutinis susitikimas su Dievu. Šitaip prarandame laukimo jausmą ir suabsoliutiname dabartį. Toks nusistatymas atmeta bet kokią amžinybės perspektyvą. Gyvename tarsi niekad nereikėtų pereiti į kitą gyvenimą. Rūpinamės tik turėjimu, pasirodymu, įsitvirtinimu. Jei vadovaujamės tuo, kas mums patraukliausia, kas patinka, atspindi mūsų interesus, tada gyvenimas tampa nevaisingas. Šitaip darydami nesukaupsime aliejaus mūsų žibintui, jis užges dar prieš susitikimą su Viešpačiu. Turime gyventi šiandiena, tačiau pakeliui į vilties kupiną susitikimą. Jei budėsime ir darysime gera atsiliepdami į Dievo malonę, galėsime ramiai laukti ateinančio jaunikio. Viešpats gali ateiti net tada, kai miegame, tačiau tai mūsų nejaudins, nes turėsime gerais kasdieniais darbais sukaupto aliejaus atsargų, sakė popiežius. Pranciškus prieš maldą ir palaiminimą prašė Švč. Mergelės Marijos padėti gyventi taip, kaip ji – darbščiu tikėjimu: ji yra šviesus žibintas, su kuriuo galime pereiti pomirtinę naktį ir atvykti į didžiąją gyvenimo šventę, sakė popiežius Pranciškus.