Šventadienio paraštėse

Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui

Popiežius Pranciškus prašo melstis už moteris, patiriančias smurtą:
„Šiandien vis dar yra daug moterų, kurios kenčia nuo smurto – psichologinio, žodinio, fizinio, seksualinio. Kiek daug sužeistų, kenčiančių moterų! Įvairios smurto formos, kurias patiria daug moterų, yra visos žmonijos gėda ir nelaimė. Drąsių aukų, nutraukusių tylą, liudijimai yra pagalbos šauksmas, kurio negalime ignoruoti. Negalime nusigręžti į kitą pusę!
Melskimės už moteris, tapusias smurto aukomis, kad visuomenė išgirstų jų kančias, jas išklausytų ir apgintų.“
Popiežius įvedė Pasaulinę senelių ir senolių dieną
Pasaulinė senelių ir senolių diena Bažnyčioje bus minima kasmet ketvirtąjį liepos sekmadienį, šiemet – liepos 25 dieną. Ši data parinkta dėl to, kad liepos 26-ąją liturgijoje – Jėzaus senelių šv. Joakimo ir Onos minėjimas.
Apie Pasaulinės senelių ir senolių dienos įsteigimą sekmadienį pranešė popiežius Pranciškus iš savo bibliotekos kreipdamasis į tikinčiuosius po vidudienio maldos.
Popiežius visų pirma priminė vasario 2-ąją Bažnyčios švenčiamą Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę, mininčią Simeoną ir Oną – senolius, kurie Šventosios Dvasios apšviesti Jėzuje atpažino Mesiją.
„Šventoji Dvasia taip pat šiais laikais senoliuose sužadina išminties mintis ir žodžius. Jų balsas yra brangus, nes gieda Viešpaties šlovę ir saugoja tautų šaknis. Jie mums primena, kad senatvė yra malonė ir kad seneliai yra dovana ir žiedas, sujungiantis kartas, kad jaunimui perduotų gyvenimo ir tikėjimo patirtį. Svarbu, kad seneliai susitiktų su anūkais ir anūkai su seneliais“, – pasakė popiežius. (SAK / Vatican News)