Šventadienio paraštėse

Popiežius: Bažnyčia nėra tvirtovė, dėl svogūnų ji neišsižada evangelinės laisvės

„Pirmas dalykas, kurio mums reikia, tai Bažnyčia, kuri eina kartu, leidžiasi į gyvenimo kelius su uždegtu Evangelijos deglu“, – sakė popiežius Pranciškus. Rugsėjo 13 d. susitikime su slovakų vyskupais, kunigais, vienuoliais, seminaristais ir katechetais jis dar kartą pabrėžė, jog Bažnyčia nėra tvirtovė ar pilis ant kalno, iš toli ir iš aukšto žvelgianti į pasaulį, savipakankama.
Bažnyčia yra bendruomenė, kuri nori patraukti prie Kristaus Evangelijos džiaugsmu. Ji neturi pasiduoti didybės pagundai, tačiau išlikti nuolanki kaip Jėzus, kuris visko atsisakė ir tapo vargšu, kad mes būtume turtingi.
„Graži tokia nuolanki Bažnyčia, kuri neatsiskiria nuo pasaulio ir nestebi gyvenimo iš tolo, bet apgyvendina jį iš vidaus“, – tęsė Pranciškus. Bažnyčios centras nėra ji pati. Todėl reikia išsilaisvinti iš perdėto rūpesčio savimi pačiais, savo struktūromis ir visuomenės vertinimų. Reikia pasinerti į žmonių realų gyvenimą ir klausti: kokie jų poreikiai ir lūkesčiai? Pasak Šventojo Tėvo, jam atrodo, kad į šį klausimą galima atsakyti trimis žodžiais.
Pirmasis yra laisvė. Be laisvės nėra tikro žmogiškumo, nes žmogiška būtybė sukurta laisva, kad būtų laisva. Taip pat ir Slovakijos istorija liudija, kad, kai laisvė yra žeidžiama ir žudoma, degraduoja ir žmogiškumas. Laisvė nėra pasiekiama automatiškai, įgyjama kartą visam laikui. Tai nuolatinė kelionė, kartais sunki. Tikra laisvė neapsiriboja išore ar visuomenės struktūromis. Laisvė kviečia asmenį gerai apmąstyti ir būti atsakingą už savo pasirinkimus. Tai gali varginti ir gąsdinti, kartais yra lengviau kartoti senus dalykus, neįdedant į juos širdies, vengiant pasirinkimo rizikos. Gali būti lengviau elgtis taip, kaip nurodo kiti, teigia viešoji nuomonė ar masė. Kartais su vergo būkle linkstama taikytis, kaip skundėsi dalis Viešpaties iš Egipto išvaduotos Izraelio tautos, dėl to, kad tada bent „netrūko svogūnų“…

Tęsinį skaitykite 2021 09 18 „Utenyje“