Šventadienio paraštėse

Iš nė vieno žmogaus neatimti teisės į vakciną nuo COVID-19

„Caritas Internationalis“ prašo JTO Saugumo tarybos aptarti koronaviruso pandemijos sukeltą pasaulinę sveikatos saugumo problemą ir su ja susijusius klausimus. Bene svarbiausias jų – kaip užtikrinti skiepus nuo COVID-19 visiems pasaulyje, ypač vargstančiuose kraštuose.
Kreipimosi autoriai prašo tarptautinės bendruomenės imtis priemonių, kad nebūtų užmirštos pietinio pusrutulio šalys, priminė Tikėjimo kongregacijos nusistatymą, jog vakcinuotis nuo COVID-19 yra morališkai patartina ir kad popiežius paragino visiems užtikrinti vakciną nuo koronaviruso dėl visų kolektyvinės gerovės.
Šventasis Sostas parėmė „Caritas Internationalis“ kreipimąsi. Kartu su „Caritas Internationalis“ pirmininku kardinolu Luisu Antonio Tagle ir generaliniu sekretoriumi Aloysiusu Johnu kreipimąsi pasirašė ir kardinolas Peteris Kodwo Turksonas, Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas.
Popiežius ne kartą patikino, kad koronavirusas visus subūrė draugėn ir kad tik solidarumas padės atremti pandemijos iššūkį žmonijai. Vakcinos nuo COVID-19 susilaukė didelio dėmesio ir pakurstė viltį. Pasaulio šiaurinio pusrutulio šalys investavo į jas daug pinigų ir laukia pelno. Tikimasi, kad „vakcinos stebuklas“ leis vėl užvesti pasaulio ekonomikos variklį. Tačiau pasaulio pusrutulio pietinė dalis, apimanti Afriką, Aziją ir Pietų Ameriką, nebuvo įtraukta į skiepijimo programas. Dabar lemtingas metas, suteikiantis galimybę sulaukti „meilės stebuklo“, kad kartu išgelbėtume globalizuotą pasaulį, rašo kreipimosi signatarai.
Pasak jų, vakcinų paskirstymas pasaulyje ligi šiol nebuvo teisingas. Ne visos šalys, kurioms reikia ar kurios nori skiepytis, gavo vakcinų dėl įvairių nesklandumų. Mūsų tarpusavyje susijusiame pasaulyje vakcinos turi būti paskirstomos vadovaujantis teisingumu, rašoma kreipimesi. Vakcina yra būdas gelbėti gyvybes, gerbti gyvybės dovaną. Gyvybė neturi būti žeidžiama, nevalia nieko atmesti, rūpinimasis vargstančiaisiais yra moralinis prioritetas. Apleidžiant vargstančiuosius, mažumų bendruomenes, pabėgėlius ir visus marginalizuotus žmones keliamas pavojus jiems ir visai pasaulio bendruomenei. Mūsų kolektyvinė gerovė priklauso nuo to, kaip rūpinamės paskutiniaisiais.
„Caritas Internationalis“, koordinuojantis per šimto kraštų katalikų labdaros organizacijų veiklą, ir Šventasis Sostas paragino kraštus žvelgti toliau nei tik savi interesai: pandemija yra pasaulinė žmonijos saugumo problema, kelianti pavojų visai žmonijai. Tarptautinė bendruomenė turi rasti būdų, kaip išvengti pandemijos nesuvaldymo pavojaus pasaulio pietiniame pusrutulyje, kad nekiltų dar viena pasaulinė krizė. Daugelis besivystančių kraštų neturi bazinių medicinos infrastruktūrų ir tinkamų sąlygų vakcinoms sandėliuoti. Atokiai gyvenantys nepakankamai informuojami, jiems taip pat kyla grėsmė dėl kitų pavojingų užkrečiamųjų ligų.
Reikia persvarstyti vargstančių šalių skolas arba jas panaikinti. Tai leistų sustiprinti šių kraštų sveikatos saugumą, pagerinti jų medicinos sistemas. Taip pat reikia nedelsiant spręsti dėl nemokamų patentų suteikimo galimybės, kad šalys pačios galėtų gamintis vakcinas ir, kol dar nevėlu, paspartinti Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos gyventojų skiepijimą.
Kreipimesi prašoma, kad JTO sušauktų Saugumo tarybos posėdį dėl COVID-19 vakcinų užtikrinimo visiems. Tai yra pasaulinė saugumo problema. Vargstantiems kraštams kuo skubiau turi būti dovanotos skolos, kad būtų galima sustiprinti jų sveikatos sistemas. Turi būti skatinama vietinė vakcinų gamyba, kad Afrikos, Azijos ir Pietų Amerikos gyventojai būtų paskiepyti per ateinančius šešis mėnesius. Reikia suteikti finansinę ir techninę paramą vietinėms tų žemynų pilietinėms ir ypač religinėms labdaros organizacijoms. (SAK / Vatican News)