Šventadienio paraštėse

Dievas ištiesia pagalbos ranką

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime pavedė naujuosius liturginius metus Mergelei Marijai, laukimo moteriai, prašė, kad Marija padėtų visiems krikščionims įgyvendinti Jėzaus apaštalų uždavinį, kurį laiške paminėjo apaštalas šv. Petras: „įtikinamai atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3). Kalboje, kurią sakė Šv. Petro aikštėje lapkričio 29 dieną, popiežius kreipėsi į pirmojo advento sekmadienio vidudienio susitikime dalyvavusius maldininkus.
Gerai žinome, kad gyvenime būna sėkmių ir nesėkmių, šviesos ir šešėlių. Kiekvienas iš mūsų patiria nusivylimo, nesėkmių, sutrikimo momentų. Dabartinis laikotarpis, paženklintas pandemijos, daugeliui kelia susirūpinimą, baimę ir netikrumą. Yra pavojaus pasiduoti pesimizmui, užsidarymui, apatijai. Kaip mums elgtis viso to akivaizdoje? Atsakymą duoda psalmininkas: „Mūsų viltis Viešpatyje – jis yra mūsų pagalba ir skydas. Juk jis linksmina mūsų širdį“ (Ps 33).“ Pasitikėjimo kupinas Viešpaties laukimas paguodžia ir padrąsina egzistencijos naktyje. O iš kur ateina ši drąsa ir tikrumas laukiant? Jie užgimsta viltyje.
Adventas nuolatos primena viltį, primena, kad Dievas dalyvauja istorijoje, kad ją galutinai užbaigtų ir suteiktų pilnatvę, kuri yra Viešpats Jėzus Kristus. Dievas dalyvauja žmonijos istorijoje, jis yra „Dievas su mumis“, eina su mumis, kad mus palaikytų. Viešpats niekuomet neapleidžia, mus lydi egzistenciniuose reikaluose, kad mums padėtų atrasti gyvenimo kelionės prasmę, kasdienybės reikšmę, kad įkvėptų drąsos užklupus išbandymams ir skausmams. Dievas ištiesia mums ranką siaučiant gyvenimo audroms ir išlaisvina iš pavojų.
Šv. Paulius primena, kad laukimo tikslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimas. Jis kviečia Korinto krikščionis ir mus sukaupti dėmesį į susitikimą su Jėzumi, kuris ateis laikų pabaigoje ir ateina kiekvieną dieną, nes per jo malonę galime daryti gera savo ir kitų gyvenimuose. Mūsų Dievas yra „Dievas, kuris ateina“ – Jis nenuvilia laukimo. Jis atėjo konkrečiu istorijos laikotarpiu ir tapo žmogumi, kad prisiimtų mūsų nuodėmes. Jis ateis laikų pabaigoje kaip Visatos teisėjas, bet ateina ir kasdien aplankyti savo tautos, ateina aplankyti kiekvieno vyro ir kiekvienos moters, kurie jį priima per Žodį, sakramentus, brolius ir seseris.
Po maldos popiežius palaimino esančiuosius Šv. Petro aikštėje, visų paprašė atminti maldose Centrinėje Amerikoje nuo potvynių stichijos kenčiančius regiono gyventojus, padėkojo visiems, kurie dalyvavo trylikos naujų kardinolų skyrimo konsistorijoje šeštadienį ir paprašė savo vyskupijos katalikų bendruomenės narių advento laikotarpiu būti nuosaikesnių, atidesnių artimui ir pamaldesnių šeimoje. (SAK / Vatican News)