Mūsų gyvenimo spalvos

Už stiklo sienos

Prezidentas Gitanas Nausėda atgaivino dar vieną gražią tradiciją – Maldos pusryčius Prezidentūroje. Susirinko politikai, dvasininkai, žurnalistai, visuomenininkai. Verta įsidėmėti ir per Maldos pusryčius pasakytus prezidento žodžius: „Didmiesčių ir regionų gyventojai, emigravę ir likę Lietuvoje, tradicinių ir liberalių pažiūrų lietuviai šiandien neretai jaučiasi tarsi gyventų skirtinguose, nieko bendra neturinčiuose pasauliuose, atskirtuose nematomomis, bet tvirtomis sienomis. Politiniame gyvenime bendrus tikslus vis dažniau užgožia beprasmė konkurencija, pyktis ir nepagarba vieno kitam. Tampame pažeidžiami kaip tauta, kaip valstybė, kaip bendruomenė. Ir kaip individai.“ Taip prezidentas įgarsino tai, ką mes patys tyliai pagalvojame. Kodėl kaišiojami pagaliai į konkurentų ratus? Vien tik dėl to, kad jie yra konkurentų, nors ir rieda teisinga linkme? Nesvarbu, kokia būtų partija, kai ji trukdo geriems dalykams, man visada kyla klausimas: „Kodėl jūs taip nemylite Lietuvos?“

Nesvarbu, kokia būtų partija, kai ji trukdo geriems dalykams, man visada kyla klausimas: „Kodėl jūs taip nemylite Lietuvos?“

Tęsinį skaitykite 2019 12 11 „Utenyje“