Mūsų gyvenimo spalvos

Signalas greičiausiai į galvą ateina per piniginę

Tai, kad 2020-ieji metai prasidėjo nesėkmingai, negalima aiškinti nei Dievo bausme, nei likimo grimasomis. Viską lemia mūsų pačių poelgiai.
Prisiminkime – pragariški gaisrai Australijoje, Irano numuštas ukrainiečių lėktuvas. Tai ne šiaip sau nelaimės – už jų užgesę žmonių gyvybės, artimųjų skausmas. Ne išimtis ir Lietuva. Tūkstančiai kubinių metrų teršalų Kuršių mariose, pavojingų atliekų sandėliai Utenos rajono Dičiūnų kaime. Vieniems – tai didžiuliai pelnai, kitiems – nuodinguose teršaluose prisitaikiusios gyventi žuvys ant stalo, nuodingas oras plaučiuose. Tai – gobšumo pasekmė žmonių gyvybės ir sveikatos kaina.
Rodos, yra daromi kažkokie žingsniai, kad Lietuva kaip nors išsikapstytų iš alkoholio priklausomybės liūno, bet baisu atsiversti kriminalines kronikas. Ten tiek visokių nusikaltimų – smurtas prieš savus ir svetimus, vagystės, prievartavimai. Ir karas Lietuvos keliuose. Gal kiek daugiau apie pastarąjį.

Ten tiek visokių nusikaltimų – smurtas prieš savus ir svetimus, vagystės, prievartavimai. Ir karas Lietuvos keliuose.


Tęsinį skaitykite 2020 01 15 „Utenyje“