Mūsų gyvenimo spalvos

Laisvės kaina

Vytautas Kazela

Mirė paskutinis Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas. Ir čia galima dėti tašką. Šita komunistinė era nueina į praeitį. Daug kas net Lietuvoje jo gailisi ir kalba apie jį su pagarba. Tuo labiau daugeliui Vakaruose M. Gorbačiovas atrodo kaip pirmasis komunistas demokratas. Su juo buvo galima kalbėtis. Didžiausias pliusas, kad jam vadovaujant sugriuvo Sovietų Sąjunga. Nusiimkime rožinius akinius: M. Gorbačiovas nesugriovė blogio imperijos, ji – sugriuvo. Jis bandė daryti reformas, kaip ir Kinijos komunistai, bet jam nepasisekė – prasidėjusių procesų jis nebesuvaldė. Galima apsimesti miegančiu ir negirdėti, kad tau skambina iš Lietuvos, tikintis, kad per naktį viskas išsispręs. Nubundi ryte ir girdi, kad maištas Lietuvoje numalšintas, o tu tik skėsteli rankomis, kad nedavei jokių komandų, nes tuo metu ramiausiai miegojai. Bet taip neatsitiko. Lietuvai niekas nedavė laisvės ir nepriklausomybės – ji ją pati išsikovojo. Žinoma, ryte M. Gorbačiovas galėjo duoti įsakymą ir paskandinti Lietuvą kraujyje, bet neišdrįso. Tai buvo nenaudinga, nes Sovietų Sąjunga būtų atsidūrusi tarptautinės bendrijos izoliacijoje. Jis tikėjosi suvaldyti procesus kitaip. Bet ir vėl nepavyko. Jis neišvedė okupacinės kariuomenės iš Lietuvos. Tai padarė Borisas Jelcinas. Ir neatimkime iš jo tos garbės. Sovietų Sąjunga sugriuvo, o paskutinis jos prezidentas mirė. Ir šioje gana baisioje istorijoje galima dėti tašką.

M. Gorbačiovas nesugriovė blogio imperijos, ji – sugriuvo. Jis bandė daryti reformas, kaip ir Kinijos komunistai, bet jam nepasisekė – prasidėjusių procesų jis nebesuvaldė. Galima apsimesti miegančiu ir negirdėti, kad tau skambina iš Lietuvos, tikintis, kad per naktį viskas išsispręs. Nubundi ryte ir girdi, kad maištas Lietuvoje numalšintas, o tu tik skėsteli rankomis, kad nedavei jokių komandų, nes tuo metu ramiausiai miegojai. Bet taip neatsitiko. Lietuvai niekas nedavė laisvės ir nepriklausomybės – ji ją pati išsikovojo. Žinoma, ryte Gorbačiovas galėjo duoti įsakymą ir paskandinti Lietuvą kraujyje, bet neišdrįso

Tęsinį skaitykite 2022 09 07 „Utenyje“