Mūsų gyvenimo spalvos

Ar gali kilti trečiasis pasaulinis karas? Jis jau vyksta

Pasaulio pagalba Ukrainai nuslopo, tačiau nepasibaigė. Sulaukta karinės pagalbos iš Vokietijos ir Jungtinės Karalystės. Pagalbos nedaug, bet tai įgalina Ukrainą nesitraukti. Kažkiek prisideda ir kitos, mažesnės šalys. Patys ukrainiečiai taip pat pasiduoti neketina. Tačiau yra dalykų, kurie neramina. Rusija telkia pajėgas ir greitu laiku pradės didelį puolimą. Putino laukia rinkimai ir jam verkiant reikia pergalių. Todėl laikotarpis iki rinkimų bus labai svarbus, o gal net lemtingas Ukrainai. Dabar svarbiausia apsiginti. Ir Europa privalo padėti jai tai padaryti.

Europoje pamažu atsiranda supratimas, kad karas su Rusija yra neišvengiamas ir yra tik laiko klausimas. Blogiausia, kad tiek NATO, tiek Europos Sąjunga yra skaldoma iš vidaus. Anksčiau tai buvo viena Vengrija, dabar gi prie jos vis dažniau prisideda ir Slovakija, kuri neseniai pareiškė, kad blokuos ir vetuos Ukrainos stojimą į NATO. Mes stiprūs tol, kol esame vieningi. Europos Sąjunga ir NATO padarė klaidą, kad jau anksčiau neatėmė iš Vengrijos balsavimo teisės. Tai būtų paskatinę ir Slovakiją geriau apmąstyti savo veiksmus. Ir kitos Vakarų klaidos bado akis. Jau daugiau nei prieš metus reikėjo siųsti į Ukrainą tolimojo nuotolio raketas, kad karas būtų perkeltas į Rusijos teritoriją. Rusija didelė. Maskvoje, Sankt Peterburge gyvenantiems rusams karas buvo kažkur toli ir buvo galima apie jį negalvoti. Bet Ukraina pati sukūrė tolimojo nuotolio dronus ir rusams tapo jau nebesaugu. Bepiločiams orlaiviams pradėjus skraidyti virš Rusijos miestų sprogdinant karines bazes, gamyklas ir kitus karinius objektus pavieniai rusai pradėjo kelti iki tol keistai atrodžiusius klausimus: kodėl vyksta šis karas ir dėl ko? Kam jis naudingas ir kam  reikalingas? Jei anksčiau dauguma Rusijos gyventojų tikėjosi ramiai prasėdėti savo namuose, kol visa tai baigsis, dabar tuo tikinčių vis mažiau. Nors propaganda ir net pats Putinas ramina žmones, kad nieko nevyksta, tačiau dūmų ir ugnies, o ypač sprogimų po melo skraiste nepaslėpsi. Vien šiomis dienomis liepsnojo dujų terminalas Ust-Lugo mieste (Leningrado sritis), naftos bazė Klincų mieste (Briansko sritis), priešlėktuvinių sistemų gamykla Tuloje. Sprogimai buvo girdėti Smolensko, Orelio, Tulos srityse. Protestai drebina Buriatiją.

Kad Rusijos taikiklyje yra ne tik Ukraina, bet ir kitos šalys, liudija ir kiti kariniai konfliktai pasaulyje, prie kurių rankas yra prikišusi Rusija. Nes reikia nuo Ukrainos ir net nuo Europos atitraukti Jungtinių Amerikos Valstijų dėmesį. Reikia, kad JAV turėtų didesnių rūpesčių nei Ukraina. Štai jums Izraelis, Jemenas ir kt. Maža? Bus Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos karas! Taigi Rusijos dėka trečiasis pasaulinis karas jau vyksta. Jis yra apėmęs didelę pasaulio dalį, bet ne visur iškilo į paviršių.

Tik neturėkime iliuzijų, kad Putinas nebus išrinktas prezidentu. Tai galėtų atsitikti bet kur, tik ne Rusijoje. Tuo pačiu pora žodžių apie prezidento rinkimus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nemanau, kad Trumpui bus leista kandidatuoti. D. Baideno problema – jo amžius. Todėl prognozuoti, kas taps JAV prezidentu, yra sunku. Šiuo metu D. Baidenas yra surištomis rankomis. Ar Europa sugebės teikti tokią karinę paramą Ukrainai, kad ji bent jau galėtų apsiginti, yra didelis klausimas. Taigi galime tik paskirstyti laiką: iki rinkimų ir po jų.

Ar gali Rusija užpulti NATO priklausančią šalį. Be abejo. Ir tai ją dar labiau skatina JAV veiksmai arba tiksliau neveiklumas. Kai kalbame apie NATO šalis, kurias gali užpulti Rusija, turiu galvoje Baltijos šalis: Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Tai, ką dabar pasakysiu, jums nepatiks, bet tiesą žinoti geriau. Jei Rusija įžengs į Baltijos šalis, JAV nestos jų nei ginti, nei vaduoti. Rusija pagrasins atominiu ginklu, ir mes būsime paaukoti. Ar yra realių priemonių atgrasyti Rusiją nuo tokio žingsnio? Žinoma, kad yra. Tas pats, kuriuo naudojasi Rusija. Nutaikyti NATO raketas į Sank Peterburgą ir Karaliaučių su nedviprasmišku pareiškimu: šūvis į Baltijos šalių pusę – ir šitų miestų neliks!

Porą mėnesių atidžiai stebėkite karą Ukrainoje. Tai bus lemiami mėnesiai. Kuo toliau Rusijos kariuomenė brausis į Ukrainos gilumą, tuo ji labiau artės prie Lietuvos.

Vytautas Kaziela