Atvirumo valandėlė

Aplinkybės privertė susimąstyti

Genovaitė Šnurova

Gyveni žmogus, paskendęs kasdienybėje, ir dažniausiai nesusimąstai, kad kartais priimant sprendimus neverta pasikliauti kitų žmonių sąžiningumu, žodiniais įsipareigojimais ar susitarimais. Juk ne viskas priklauso vien nuo tavęs paties, o ir nuo netikėtai atsiradusių aplinkybių, ir daugelio kitų dalykų. Pagaliau sąmoningai padarytu veiksmu tikintis materialinės naudos. Ne veltui mano šviesaus atminimo kaimynas vis kartodavo: „pažadėjai – patiešijai, neištesėjai – negriešijai“… Ir dar pridurdavo, kad pasakytas žodis kartais visai nieko nereiškia, o štai užrašytas – jau kitas reikalas.
Pasijuokdavau aš iš tokių jo samprotavimų, bet dabar jau žinau, kad be reikalo. Oi, be reikalo.
Mane susimąstyti privertė du įvykiai, neseniai nutikę mano artimiesiems. Kitaip sakant, atsivėrė akys…

Tęsinį skaitykite 2022 11 05 „Utenyjke“