Aktualijos

Žemės ūkio rūmų apdovanojimas vyžuoniškiui

Šiais metais Lietuvos Žemės ūkio rūmai švenčia devyniasdešimt penkerių metų įkūrimo ir trisdešimties metų atkūrimo sukaktį. Liepos mėnesį buvo surengta jubiliejinė Žemės ūkio rūmų konferencija, kurios metu pagerbti LR ŽŪR atkūrimo 1991 m. gegužės 25 d. konferencijos dalyviai – signatarai. Visi jie apdovanoti LR ŽŪR jubiliejiniais ženklais. Iš viso šiuo ženklu apdovanoti 27 žmonės, o tarp jų ir vyžuoniškis Alvydas Malinauskas, kuris dėl sveikatos negalėjo dalyvauti jubiliejinėje konferencijoje. Rugsėjo 22 dieną Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų tarybos pirmininkas dr. Arūnas Svitojus apsilankė A. Malinausko namuose ir įteikė jam garbingą apdovanojimą. Susisiekėme su A. Malinausku ir paprašėme papasakoti daugiau apie šį susitikimą.
„Šiandien buvo prisiminta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ištakų istorija. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų tarybos pirmininkas dr. A. Svitojus man, kaip Žemės ūkio rūmų atkūrimo signatarui, įteikė šių Rūmų įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio atminimo ženklą. Buvo prisimintas laikotarpis, kai buvo atkurtas Jaunųjų ūkininkų ratelių judėjimas, atkurti Žemės ūkio rūmai. Tuo laikotarpiu man teko tam tikras vaidmuo. Manau, kad šis apdovanojimas bus ne tik mano krašto, bet ir visos Lietuvos artefaktas ateinančių kartų istorijai.
Taip jau sutapo, kad įteikiant apdovanojimą dalyvavo kraštietis vyžuoniškis Povilas Guobužas, besirūpinantis savo tėviškės laisvės kovų didžiavyrių pagerbimu, jų įamžinimu. Beje, pristačiau ir savo būsimų knygų rankraščius „Vyžuonų valsčiaus Lietuvos savanoriai ir Vyties Kryžiaus kavalieriai“ bei „Vyžuonų krašto gyvenamosios vietovės XVIII a. pirmoje pusėje – XXI a. pradžioje“. Pastarojoje aprašytas Jaunųjų ūkininkų ratelio įkūrimas ir atkūrimas Vyžuonose, Žemės ūkio rūmų pirmieji žingsniai 1991-aisiais.
Su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų tarybos pirmininku dr. A. Svitojumi prisiminėme Lietuvos 30-mečio istoriją, pirmuosius ūkininkus Utenos krašte, aptarėme šių dienų žemės ūkio aktualijas“, – sakė LR ŽŪM atkūrimo signataras A. Malinauskas.
„Utenio“ inf.