Aktualijos

Vyžiai – savo geležinkelį turėjęs kaimas

Vytautas KAZELA. Kažkaip esame nusistatę prieš savąjį kraštą, apie jį turime mažiau žinių negu apie Austriją, Turkiją ar kitą Europos valstybę. Et, nieko čia pas mus nėra, – dažnai pasiskundžiame. O juk yra, tikrai yra. Yra tokių dalykų, kokių ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse nerasi. Ir aš dėkingas Ingridai Šimonytei už buvusius judėjimo tarp savivaldybių apribojimus. Jei ne jie, senieji Utenos rajono kaimai taip ir būtų neatrasti ir neaplankyti.
Štai ir tądien, pirmąją Velykų dieną, aplankiau ne tik Varniškių etnografinį kaimą, bet ir šalia sienos su Ignalina, miškų apsuptyje esantį Vyžių kaimą. Čia jau mano pažįstami kraštai – jau daugiau nei trisdešimt metų grybauju miškuose netoli Vaišnoriškių. Žinau grybingas vietas. Be grybų negrįžtu netgi per pačias vasaros sausras. Šiuos miškus man prieš daugelį metų parodė dabar jau šviesaus atminimo publicistas ir poetas Romualdas Katinas.
Kažkada čia grybaudamas sutikdavau ir vėlgi jau šviesaus atminimo poeto Petro Panavo žmoną Eleonorą Panavienę. Visad su pintinėle jaunų baravykučių. Atsimenu, paskutinį kartą paėmiau ją iš Vaišnoriškių, kad parvežčiau į Uteną. Kalbėjomės apie šį bei tą, o paskui ji netikėtai ir sako: „Kažin ar kitais metais jau begrybausiu. Kaip tada mano Petriukas gyvens?“ Netrukus puiki dainininkė pasiligojo ir užgeso…
Visada grybauti važiuoju anksti ryte, dar saulei nepatekėjus. Žmona juokiasi: neužmiršk pasiimti prožektoriaus! Aš gi žinau, kad mano grybų niekas neišrinks, bet man mieliausias tas priešaušrio kelias pro Tauragnus, Šeimatį, Daunorius. Važiuoju lėtai. Prie Šeimaties sustoju ant kelio. Kairėje toks gražus slėnis ir labai gražu čia sulaukti saulėtekio. rudenį čia patys gražiausi rūkai. Lyg kas pieną būtų išpylęs… Mėgstu atvažiuoti iki Vaišnoriškių ir žiemą. Pavaikščioti prie Būkos. Pasižiūrėti į medžių atspindžius mano gražiausios upės vandenyje. Žiema man turi didelį privalumą – upėje nėra baidarininkų, o pavasarį, vasarą ir rudens pradžioje čia jų kaip žuvų upės tėkmėje. Kažkas iš to turi neblogą verslą. (Tęsinys 2021 05 08 laikraštyje)