Aktualijos

Utenos seniūnijos
kaimo bendruomenių
veikla 2022 m.

Utenos seniūnijoje 2022 m. savo veiklą vykdė 7 bendruomeninės/nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės). 2022 m. jos įgyvendino 20 projektų už 43219,24 Eur. Didžioji dalis lėšų projektų įgyvendinimui buvo skirta iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto. Projektų metu buvo organizuotos tradicinės kaimo šventės Vaikutėnuose ir Kvykliuose (Kultūrinės veiklos plėtros programa). Prisidėta organizuojant konkursą „Gražiausiai tvarkoma naujakurių sodyba“ ir Vaikutėnų parkui įsigyta žaidimų aikštelė bei 3 sėdmaišiai (Aplinkos apsaugos programa). Pačkėnuose, Vaikutėnuose ir Biliakiemyje organizuotos savaitės trukmės vaikų vasaros poilsio stovyklos (Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa). Kaimo rėmimo programos lėšomis bendruomenėms, kurios teikė paraiškas, kompensuotos bendruomenės patalpų komunalinės išlaidos, draudimas, bendruomenėms teiktos buhalterinės paslaugos, Pačkėnų ir Nemeikščių krašto bendruomenėms prisidėta prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamų projektų, kurių metu Pačkėnuose buvo įrengta lauko sporto/poilsio zona (įsigyta lauko treniruoklių komplektas, lauko žaidimų komplektas vaikams) bei suremontuoti bendruomenės namų laiptai, o Nemeikščių bendruomenė įsigijo šakų smulkintuvą ir Nemeikščių kaimo pavadinimo lentelę. Taip pat reikėtų paminėti Utenos seniūnijos bendruomenės kartu su partneriu – Utenos rajono savivaldybe – įgyvendinamą socialinio verslo projektą „Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas“. Vietos projekto tikslas – įrengti multisensorinį kambarį ir įdarbinti asmenį į naujai sukurtą darbo vietą. Projektas skirtas visų amžiaus grupių žmonių – vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus – poreikiams tenkinti. Įgyvendinus vietos projektą, Utenos krašto žmonėms su sutrikusia sensorika vietoje (nevykstant į didžiuosius Lietuvos miestus) bus teikiamos inovatyvios ir kokybiškos paslaugos. Paslaugos pagal poreikį ir už patvirtintą kainą bus teikiamos visiems jų pageidaujantiems ir iš aplinkinių rajonų, o tai suteiks ekonominę naudą vietos bendruomenei ir Utenos rajonui. Bendra vietos projekto vertė – 72 429,26 Eur. Utenos rajono savivaldybės lėšos – 20 260 Eur. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. liepos 1 d.

Utenos rajono savivaldybės ir „Utenio“ inf.