Aktualijos

Utenoje teikiamos socialinės paslaugos įvertintos tarptautiniu sertifikatu: „Svarbiausia – pagerinti žmonių gyvenimą“

Rasa MILERYTĖ

Trys iš Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų įvertintos tarptautiniu paslaugų kokybę žyminčiu sertifikatu. EQUASS Assurance sertifikatas suteiktas 2021 m. šioms paslaugoms: pagalbos į namus paslauga, socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga bei dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Centro direktorė Danguolė Mačionytė ir pavaduotoja socialiniams reikalams Ligita Reišienė sako, kad, nors ir reikėjo nueiti sunkų kelią, visi centro darbuotojai nepaprastai džiaugiasi tokiu įvertinimu: sertifikatas ne tik parodo teikiamų paslaugų kokybę, bet ir paslaugų teikėjams suteikia pasididžiavimo jausmą.

Nežinojo, į kokį liūną įpuls
Mintis pretenduoti į tarptautinį sertifikatą, kaip pasakojo pašnekovės, kilo spontaniškai, kai D. Mačionytė pristatymo Vilniuje metu išgirdo apie EQUASS Assurance. Centro direktorė sako, kad centras tuo metu jau vadovavosi sertifikato aprašuose nurodytais kriterijais, tad pasirodė, jog pelnyti įvertinimą nebus taip ir sunku.
„Nesunku atrodė iki tol, kol pradėjome viską aprašinėti, – šiandien juokiasi direktorė. – Kai pamatėm, kur įlipom, pasidarė baisu.“
Norint teikti paraišką, reikėjo ne tik dalyvauti mokymuose, vykdyti darbuotojų ir klientų apklausas, pasiruošti nepriklausomam auditui, bet ir smulkiai aprašyti visas tris paslaugas pagrindžiant, kad jos atitinka Europos Sąjungos keliamus reikalavimus. Paraiška buvo pateikta 2019 m., o atsakymas apie suteiktą sertifikatą iš Briuselio atėjo 2021-aisiais, karantino įkarštyje.

Tęsinį skaitykite 21 06 09 „Utenyje“