Aktualijos

UAB „Utenos šilumos tinklai“ paminėjo Lietuvos energetikų dieną

Balandžio 17-oji į kalendoriaus lapelį įrašyta kaip Lietuvos energetikų diena. Ta proga balandžio 20 d. UAB „Utenos šilumos tinklai“ vadovai pasidžiaugė ilgamečiais kolektyvo nariais ir įteikė jiems Utenos rajono savivaldybės mero A. Katino padėkas bei atminimo dovanas. Džiugu pažymėti, kad ne tik bendrovės, Utenos rajono vadovai pastebi puikius Utenos energetikus. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto nutarimu, garbės ženklu apdovanota ir mūsų bendrovės ilgametė darbuotoja – Nijolė Steckienė.
Nijolė Steckienė UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 41 metus (nuo 1979 04 04). Ji organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šilumos realizacijos tarnybos darbuotojų (apskaitininkų, vartotojų skolų vadybininkų, kontrolierių) darbą. Kontroliuoja šilumos ir karšto vandens pardavimo kainų teisingą taikymą, rūpinasi, kad sąskaitos vartotojams būtų pateiktos laiku. Teikia informaciją vartotojams apie mokesčių už šilumą ir karštą vandenį skaičiavimą, kompensacijų taikymą, galiojančias kainas, šilumos paskirstymo metodus bei karšto vandens tiekimo būdus. Koordinuoja santykius, susijusius su mokesčių už šildymą ir karštą vandenį skaičiavimu, su įmokas priimančiomis įstaigomis, su naujais vartotojais sudaro ekonomiškai pagrįstas paslaugų teikimo sutartis, nagrinėja šilumos energijos vartotojų pretenzijas ir skundus, kontroliuoja pareiškimų bei ieškinių pateikimą teismui dėl skolų priteisimo ir pan. Nijolei Steckienei Lietuvos energetikų dienos proga taip pat buvo įteikti Utenos rajono savivaldybės ženkliukas ir knyga „Utena ir pasaulio miestai“.
Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino padėkos ir atminimo ženkliukai bei knygos „Utena ir pasaulio miestai“ įteikti dar penkiems UAB „Utenos šilumos tinklai“ ilgamečiams darbuotojams:
Angelei Vanagienei. Angelė UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 35 metus (nuo 1985 m. kovo 18 d.). Per savo veiklos metus bendrovėje atsiskleidė kaip darbšti, sumani, komunikabili darbuotoja, užsitarnavusi klientų (vartotojų) pagarbą, puikiai sutarianti su kolegomis. Per 35 darbo bendrovėje metus yra gavusi padėką už ilgametį ir gerą darbą. 2020 m. vasario 28 d. darbuotoja išėjo į užtarnautą poilsį.
Vytautui Dobrodėjui. Vytautas UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 37 metus (nuo 1982 m. rugpjūčio 20 d.). Veiklos metai bendrovėje parodė, kad jis yra sąžiningas, darbštus, patikimas žmogus, puikiai sutaria su kolegomis. Daug patirties ir žinių perduoda jauniesiems kolegoms. Per ilgus darbo bendrovėje metus yra gavęs padėką už ilgametį ir gerą darbą.
Gintautui Steckui. Gintautas UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 25 metus (nuo 1994 m. rugpjūčio 8 d.). Per savo veiklos metus bendrovėje pagarsėjo kaip savarankiškas, sąžiningas, puikiai atliekantis savo pareigas darbuotojas. Per ilgus darbo bendrovėje metus yra gavęs dvi bendrovės direktoriaus padėkas už ilgametį ir gerą darbą, 2015 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos taryba G. Steckui įteikė padėkos raštą už aktyvią veiklą vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje.
Vytautui Sukarevičiui. Vytautas UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 27 metus (nuo 1992 m. rugpjūčio 25 d.). Darbuotojas profesionaliai, patikimai ir saugiai atlieka katilinės įrengimų remonto darbus, sumaniai ir atsakingai naudoja jam priskirtas materialines vertybes, puikiai sutaria su kolegomis. Per 27 darbo bendrovėje metus yra gavęs padėką už ilgametį ir gerą darbą.
Viliui Slesoriūnui. Vilius UAB „Utenos šilumos tinklai“ dirba 21 metus (nuo 1999 m. sausio 4 d.). Jis – darbštus, principingas, sumanus, reiklus sau ir bendradarbiams, puikiai geba priimti sprendimus, susijusius su darbo organizavimu veiklos aptarnavimo tarnyboje. Per 21 darbo bendrovėje metus du kartus yra gavęs padėkas už ilgametį, atsakingą ir gerą darbą.
Didžiuojamės savo bendrovės darbuotojais, kurie savo išmanumą ir ilgametę patirtį bei darbštumą skiria energetiko profesijai.