Aktualijos

Tvarkomės: ko laukti šiais ir kitais metais?

Mieste ir rajone vykstančios statybos, remontai, renovacijos, kelių, gatvių ir šaligatvių atnaujinimas yra bene labiausiai pastebimi darbai, nes, ko gero, labiausiai keičia mūsų gyvenamąją aplinką, suteikdami jai jaukumo, savitumo ir patogumo. Parengus 2021 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektą, jau galima pasakyti, kokie darbai numatyti statybos priemonių plane, kas, kada ir kaip keisis mieste ir seniūnijose, kam bus skirta daugiausia dėmesio.

Seniūnijose – ir kapinių plėtra, ir dvaro remontas

Pradėkim nuo seniūnijų. Kaip sakė Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, rengiamas Sudeikių daugiafunkcio centro pastato kapitalinio remonto techninis projektas, kurį parengus ir atlikus numatytus remonto darbus centro pastatą bus galima plačiai įveiklinti: perkelti į jį seniūniją, biblioteką, kitas miestelio įstaigas bei organizacijas. Planuojama, kad po vienu stogu visos svarbios sudeikiečiams ir jų svečiams įstaigos, numačius finansavimą bei pagal techninį projektą atlikus remonto darbus, gali būti perkeltos po poros metų.
Techninis projektas baigiamas rengti Pačkėnų centrinės – Sodžiaus – gatvės kapitaliniam remontui. Kaip žinia, Pačkėnuose vykdytas vandentvarkos projektas, kurio metu gyvenvietės gatvės, tarp jų – ir Sodžiaus, buvo raustos perraustos. Tad Sodžiaus gatvę tvarkyti būtina. Kaip gatvė keistųsi ją remontuojant? Pasikeistų iš pagrindų: būtų sutvarkyti ir (ar) įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkyta važiuojamoji dalis, įrengtas modernus apšvietimas.
Kitos rajono seniūnijos – Leliūnų – centre yra numatyta gyventojų labai laukiama miestelio kapinių plėtra. Bus išplėsta pati kapinių teritorija, didinamas laidojimo vietų skaičius. Maža to, kaip ir Vyžuonų kapinėse, planuojama pastatyti kolumbariumą. Šiuo metu yra rengiamas kapinių išplėtimo techninis projektas.
Priešingai nei minėtuose miesteliuose, Užpalių dvaro remonto darbai jau įsibėgėjo. Žinant, kad dvaras – ne paprastas namelis, jo remontas vyks ir šiais metais, ir kitais. Bet palaukti darbų pabaigos tikrai verta, nes dvaro pastatas ne tik atgims iš naujo, bet ir bus pritaikytas bendruomenės poreikiams. Laukti liko nedaug: remonto pabaiga – 2022-ieji.

Rekonstrukcijos sulauks ir Užpalių gatvės tiltas

Grįžkime į miestą ir pasižvalgykime po gatves. Pasikeitimai laukia Aukštakalnio gatvės. Projekto įgyvendinimo metu bus suformuoti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas apšvietimas. Dviračių takas vingiuos nuo Aušros gatvės iki pat Kupiškio gatvės, tad dviračiu perlėkti miestą ir pasukti į Vyžuonas bus vienas malonumas. Šiuo metu rengiamas techninis projektas ir visi darbai jau projektuojami. Planuojama gatvės rekonstrukciją pradėti 2022 metais.
Techninis projektas rengiamas ir K. Ladygos gatvės daliai rekonstruoti. Gatvės dalis, sutampanti su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) priklausančiu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožu nuo 0,710 iki 2,134 km, t. y. nuo „Saulės“ gimnazijos teritorijos iki Utenos miesto aplinkkelio sankryžos (žiedo), projektuojama taip, kad joje atsirastų dviračių ir pėsčiųjų takas.
„Teritorija aplink gatvę yra urbanizuojama, ten daugėja gyventojų, kuriems reikalingas patogus ir saugus patekimas į miestą ir atgal, namo, – sakė N. Malinauskas. – Rekonstrukcijos darbus įgyvendins Lietuvos automobilių kelių direkcija ir po to gatvę perduos savivaldybės žinion. LAKD planuoja darbus atlikti 2023–2025 m.“
Netolimoje ateityje planuojami ir Užpalių gatvės atkarpos nuo Vaižganto gatvės iki „Utenio“ stadiono rekonstravimo darbai. Šią atkarpą ypač reikia tvarkyti, nes joje prastas apšvietimas, nėra dviračių tako, išklypęs šaligatvis. Bus pertvarkomas ir gatvės atkarpoje esantis tiltas per Rašės upę. Šiuo metu rengiamas minėtos atkarpos rekonstravimo techninis projektas.
Techninis projektas rengiamas ir Atgimimo gatvės atkarpai tarp Grybelių gatvės ir Miškininkų gatvės. Kita Atgimimo gatvės atkarpa jau sutvarkyta, tad eilė atėjo minėtai atkarpai. Ji dar nesuformuota, nes šiais metais bus baigta tvarkyti Miškininkų gatvė. Siekiant baigti viso privačių namų kvartalo susisiekimo infrastruktūros sutvarkymą, atkarpos tarp Grybelių gatvės ir Miškininkų gatvės tvarkymo projektas bus įgyvendintas kuo greičiau.
Sutartis dėl Miškininkų gatvės naujos statybos buvo pasirašyta 2020 m. gruodį. Miškininkų gatvė – Žibuoklių gatvės tęsinys, pasiekiantis Atgimimo ir Grybelių gatves. Žibuoklių gatvė, kaip žinoma, buvo baigta tvarkyti praėjusiais metais. Naujai nutiesta Miškininkų gatvė bus jungtis tarp įvairių gatvių: Žibuoklių, Atgimimo, Grybelių. Pasak Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo, pagal parengtą Miškininkų gatvės tiesimo techninį projektą ši gatvė iš KPPP (Kelių priežiūros plėtros programos) lėšų bus nutiesta 2021 metais.
2020 m. pabaigoje, lapkritį, buvo pasirašyta sutartis dėl Utenoje esančių pėsčiųjų perėjų apšvietimo remonto. Numatyta modernizuoti 12–13 perėjų apšvietimo sistemų. Tai suteiks galimybę pėstiesiems saugiau pereiti sankryžas, taip pat pagerins vairavimo sąlygas mieste.
Šalia buvusios kavinės „Dobilas“ savivaldybės suformuotame sklype yra planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Bus patogiau atvažiuoti pasigrožėti fontanu Dauniškio ežere, praleisti laiką Dauniškio parke. Be to, Aušros gatvėje atsiras daugiau vietų automobiliams pasistatyti. Šiuo metu yra rengiama projekto techninė dokumentacija.
Baigiama rengti projekto „Viešojo susisiekimo komunikacijų (autobuso stotelių) įrengimo ir esamų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Utenoje“ techninė dokumentacija. Tai – darnaus judumo plano projektas, kuriuo siekiama „sužiedinti“ gatves, kad jomis važiuojantis viešasis transportas patenkintų bendruomenės poreikius. Projekto metu bus atnaujintos ir sumodernintos senos autobusų stotelės, kai kur – įrengtos naujos. Visos jos bus pritaikytos žmonėms su negalia.

Dėmesys – ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimui

„Kalbant apie švietimo įstaigų atnaujinimą, reikia pasakyti, kad daug dėmesio savivaldybė skiria ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimui, – sakė N. Malinauskas. – Jau antrus metus įgyvendiname lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ rekonstrukcijos projektus. Numatyti darbai šiemet turėtų būti baigti.“
Kadangi „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ jau baigiami rekonstruoti, atėjo eilė mokyklai-vaikų darželiui „Eglutė“. Šiuo metu yra rengiamas „Eglutės“ pastato modernizavimo techninis projektas. Pagal visus reikalavimus bus modernizuotas ne tik mokyklos-darželio pastatas, bet ir patalpos.
Grįžtant prie „Šaltinėlio“, renovuojamo ES lėšomis pagal Dailės akademijos studentų rengtą projektą, galima pasidžiaugti, kad jis bus vienas iš moderniausių ir įspūdingiausių įgyvendintų švietimo objektų Lietuvoje. Jame įrengtos 4 grupės su išskirtiniu dizainu bei išskirtiniu patalpų išdėstymu, su naujais moderniais baldais, interaktyviomis ugdymo bei laiko praleidimo priemonėmis. Siekiant, kad vienu metu būtų baigta ir pastato renovacija, ir sutvarkyta teritorija, yra numatytas viešasis pirkimas „Šaltinėlio“ teritorijai sutvarkyti. Teritorijoje planuojama įrengti žaidimų elementus, pėsčiųjų takus, kitus vaikų ugdymui skirtus objektus. Jos tvarkymą planuojama pradėti dar šiais metais ir baigti kitąmet.
Iš dalies planuojama sutvarkyti ir „Pasakos“ teritoriją.
Kaip jau buvo rašyta, Krašuonos progimnazijoje yra įkurtas „Versmės“ skyrius, kuriame bus ugdomi ir lavinami vaikai su specialiaisiais poreikiais. Tam, kad skyriuje vaikams būtų patogu, planuojama iki rugsėjo 1 d. suremontuoti ir jų ugdymui pritaikyti progimnazijos patalpų dalį. „Versmės“ vaikų poreikiams bus pritaikytos mokymosi, poilsio erdvės, išplatintos durys, įrengtos nuovažos, turėkliniai keltuvai.
Eilė atėjo ir buvusiam „Saulės“ gimnazijos senajam pastatui – Utenos dvarui, kuris yra kultūros paveldo objektas. Kapitalinio remonto darbai jau pradėti – 2020 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis. Visus darbus planuojama įvykdyti per trejus metus.

Projektai, keičiantys miesto veidą

Utenoje įgyvendinami ir kiti svarbūs infrastruktūros projektai, sparčiai keičiantys miesto veidą. Štai šalia parengtų techninių projektų miesto kvartalų teritorijoms sutvarkyti, rengiamas ir vadinamojo Stadiono kvartalo, esančio prie Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos, dalies teritorijos sutvarkymo techninis projektas. Kas keisis kvartale? Bus naujos automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, įrengtas apšvietimas, pėsčiųjų takai, želdynai. Viskas bus nauja ir modernu.
Šiemet pagal pernai pasirašytą sutartį bus tvarkoma vaikų žaidimų aikštelė prie Naujosios gatvės, vadinamajame klebonžemyje. Maža pasakyti – vaikų žaidimų aikštelė. Tai bus visas skveras, kuriame įdomiai ir sportiškai laiką galės praleisti ne tik vaikai, bet ir tėveliai bei kvartalo senjorai.
Tęsiamas Dauniškio parko infrastruktūros sutvarkymas. Jau baigiamas 2020 m. pradėtas tiesti medinis takas aplink ežerą, vyksta naujos terasos įrengimo darbai, pagal sutartį šiais metais šalia jau pastatytos kitos terasos bus sutvarkyta vaikų žaidimų aikštelė su naujais žaidimų elementais. Jie bus prikaityti ir specialiųjų poreikių vaikams.
Dauniškio ežero brolis Vyžuonaičio ežeras irgi kupinas pokyčių. Ežero aplinka sparčiai keičiasi: baigiami tiesti takai, darbų laukia vaikų žaidimų aikštelės įrengimas ir galutinis teritorijos tvarkymas.
Dar vienas svarbus projektas – Utenos užtvankos teritorijos apšvietimas. Vykdant užtvankos teritorijos tvarkymo ir užtvankos rekonstravimo projektą, iškilo keteros tako apšvietimo būtinumas. Takas veda į uteniškių ir miesto svečių pamėgtą Vestuvių kalną. Kad vaizdas būtų dar patrauklesnis ir įspūdingesnis, planuojama įrengti modernų tako apšvietimą. Šiuo metu yra baigiamas užtvankos apšvietimo įrengimo techninis projektas.
Kito svarbaus ir laukiamo projekto – Utenos miesto plaukimo baseino rekonstravimas – viešieji pirkimai jau inicijuoti. Pagal įvykusį idėjų konkursą bus vykdomas pirkimas iš konkurso laimėtojo. „Pagal būsimą projektą būtų rekonstruojamas ne tik pats baseinas, bet tvarkoma ir visa teritorija bei Aukštakalnio progimnazijos sporto aikštynas, – sakė N. Malinauskas. – Baseine būtų įrengtos SPA procedūroms skirtos erdvės ir patalpos, o teritorijoje būtų žaliosios zonos, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.“
Iš idėjų konkurso gimė ir Alių motokroso trasos rekonstravimo techninis projektas. Trasa bus patogi žiūrovams ir dalyviams, joje bus įrengta visa reikiama infrastruktūra, ji atitiks visus reikalavimus, suteiksiančius galimybę trasoje rengti ir tarptautines varžybas.
Dar reikia paminėti naujųjų miesto kapinių plėtrą. Tai – kolumbariumo statyba. Pačių kapinių teritorija išplėsta jau 2019 m. O kolumbariumo statybą skubina išaugęs laidojimo kolumbariume poreikis, besikeičiančios laidojimo tradicijos.
„Toliau vykdome bendrųjų planų rengimą ir koregavimą, – dėstė Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas. – Vienas svarbesnių – speceliojo plano vandentvarkos aglomeracijos nustatymas, centralizuotų vandens tiekimo tinklų plėtimas. Nustatome, kokia kryptimi ir kur planuojama ateityje plėsti vandentvarkos aglomeraciją. Taip pat pagal poreikį keičiame detaliuosius planus, atliekame smulkius remontus, kelių priežiūrą, išdaužų tvarkymą mieste ir seniūnijose.“
Utenos rajono savivaldybės administracija