Aktualijos

Dėl dantų protezavimo pacientai neturi būti siuntinėjami

Nuo 2021 metų sausio 1 d. nebelikus dantų protezavimo eilių ir įsigaliojus vienos sutarties principui, gyventojui teisė į dantų protezavimo paslaugą gali būti suteikta arba pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (PAASPĮ), arba kitoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl gydytojo odontologo paslaugų teikimo. Užtenka, kad odontologines paslaugas teikianti įstaiga sutartį turėtų su viena iš TLK ir nebūtinai esančia pagal paciento gyvenamąją vietą.
Asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, kaip numatyta sveikatos apsaugos ministro įsakyme, nustatyti dantų protezavimo poreikį gali PAASPĮ, prie kurios jie yra prisirašę, gydytojai odontologai arba kitos gydymo įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su TLK dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytojai odontologai.
Toks pasikeitimas pagreitina gyventojams galimybes gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, tačiau Panevėžio teritorinei ligonių kasai (Panevėžio TLK) vis daugiau asmenų skundžiasi, kad gydymo įstaigos siuntinėja juos iš vienos į kitą, vengdamos atlikti teisės į dantų protezavimo paslaugą suteikimo veiksmus. Neretai PAASPĮ gyventojai išgirsta atsakymą, kad dokumentų įforminimą tegul atlieka ta įstaiga, kurioje jie ketina protezuoti dantis.
Panevėžio TLK primena, kas aktualu visos Lietuvos gyventojams, ir pažymi, kad asmenų siuntinėjimas iš vienos įstaigos į kitą yra netoleruotinas, jei įstaiga, į kurią kreipiasi gyventojas, turi galimybę pati suteikti teisę į kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas. Pabrėžtina, kad tokios teisės neturi tos gydymo įstaigos, kurios įgijusios licenciją pagal sutartį su TLK teikti tik dantų protezavimo paslaugas.
Įsidėmėtina, kad nustatyti dantų protezavimo poreikį, užpildyti siuntimą ir tą pačią dieną užregistruoti pacientą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos Dantų protezavimo (EVIS DP) posistemyje paslaugoms gauti gali:
– PAASPĮ, kurioje prisirašęs pacientas, gydytojas odontologas;
– kitos gydymo įstaigos, sudariusios sutartį su TLK dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytojas odontologas;
– antrinio arba tretinio lygio specialistas, kai pacientas yra siunčiamas gydytojų specialistų konsiliumui į antrinio ar tretinio lygio odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančią gydymo įstaigą, sudariusią sutartį dėl šių paslaugų su TLK.
Jei asmuo turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs, kad šis asmuo atitinka Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo reikalavimus, o jo burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), apie tai pažymi EVIS – užpildo atitinkamas ambulatorinio apsilankymo ir elektroninio siuntimo formas. Pastaroji forma tą pačią dieną užregistruojama EVIS DP posistemyje, suteikiant teisę į dantų protezavimo paslaugas. Asmuo iš karto informuojamas apie teisės įgijimą – įstaiga privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą, su kuriuo gyventojas galės kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų į pasirinktą gydymo įstaigą, turinčią sutartį su TLK.
Jei, šio posistemio duomenimis, asmuo neturi teisės gauti dantų protezavimo paslaugų, jam išduodamas automatiniu būdu suformuotas nustatytos formos informacinis pranešimas apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas nesuteikimą.
Primename, kad, atsižvelgiant į dantų būklę, pensininkams, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, šiuo metu PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama iki 561,35 Eur, vaikams – iki 286,49 Eur. Retesniais atvejais, kai reikalingas sudėtingesnis ir brangesnis gydymas (sprendimą priima gydytojų odontologų konsiliumas), kompensuojama suma gali būti iki 1 727,20 Eur.
Daugiau informacijos apie dantų protezavimą galima rasti https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/odontologines-paslaugos.
Panevėžio teritorinė ligonių kasa