Aktualijos

Trys žingsniai tapti
savo kiemo šeimininkais

Kaip jau rašėme, 2021 metų pabaigoje Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašą, kuriuo siekiama paskatinti daugiabučių gyventojus suformuoti žemės sklypus aplink savo namus, kad galėtų tas teritorijas eksploatuoti, tvarkyti ir prižiūrėti taip, kaip patys nori. Aprašas taip pat skatina renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus, nes renovuotų namų gyventojai gali tikėtis didesnių kompensacijų nei nerenovuotų. Taigi aprašas suteikia visas galimybes tapti savo daugiabučio namo kiemo šeimininkais. Nuo ko pradėti? Gyventojai, t. y. bendrija, arba namo administratorius, t. y. UAB „Utenos butų ūkis“, esant gyventojų pageidavimui, pirmiausia turi inicijuoti žemės sklypo formavimą aplink daugiabutį ar daugiabučių gyvenamųjų namų grupę. Tai pirmas žingsnis. Antras žingsnis – teritorijos sutvarkymo techninio projekto rengimas. Jį rengti imasi pati daugiabučio namo bendrija arba namo administratorius. Trečias žingsnis – kai jau yra suformuotas žemės sklypas ir parengtas techninis projektas, tada prasideda daugiabučių namų teritorijų tvarkymo, t. y. rangos, darbai – pagal techninį projektą pradedama tvarkyti teritorija. Rangovas, kuris atliks teritorijos tvarkymo darbus, yra perkamas viešųjų pirkimų būdu. Viešuosius pirkimus, kaip ir kitus darbus, vykdo arba bendrija, arba administratorius. Apraše numatyta, kad visus šiuos minėtus žingsnius arba darbus iš dalies finansuos savivaldybė biudžeto lėšomis. Jei bendrija arba administratorius prašo skirti finansavimą žemės sklypui formuoti, o daugiabutis dalyvavo ar dalyvauja daugiabučio atnaujinimo programoje (yra renovuotas arba renovuojamas), žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektui iš savivaldybės biudžeto skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Vadinasi, už žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą renovuotų ar renovuojamų namų gyventojai nieko nemoka. Jiems taip pat yra numatyta padengti iki 50 proc. techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidų ir iki 50 proc. daugiabučio namo teritorijos tvarkymo išlaidų. Nerenovuotiems ir neruošiamiems renovuoti namams žemės sklypui suformuoti finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidos ir daugiabučio namo teritorijos tvarkymo išlaidos kompensuojamos iki 25 proc. Lėšos, apraše numatytiems darbams finansuoti, iš savivaldybės biudžeto bus skiriamos pagal atitinkamais kalendoriniais metais biudžete patvirtintą asignavimų sumą. Gyventojai suformuotame sklype galės remontuoti, rekonstruoti arba įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, pėsčiųjų takus, įvažiuojamųjų kelių ir kiemų dangas, vaikų žaidimų, sporto aikšteles, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles, lietaus nuotekų sistemas, teritorijos apšvietimą, dviračių stogines, elektromobilių įkrovimo stoteles, sodinti medžius. Reikia atkreipti dėmesį, kad elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas finansuojamas tada, kai kartu atliekami kiti tvarkymo darbai. Namo gyventojai, jei to pageidaus, prie įvažiavimo į teritoriją galės įrengti užtvarą. Bet tik tokiu atveju, jei tam bus tinkamos sąlygos: teritorija bus uždaras kiemas, nekils keblumų į jį patekti tretiesiems asmenims ir kt. Arba automobilių aikštelėje bus galima ženklinti stovėjimo vietas, kuriomis naudosis tik tam tikri namo gyventojai. Primename, kad prašymus teritorijų tvarkymui nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Ji teikia pasiūlymus, kuriuos objektus finansuoti ir kokį konkretų finansavimo dydį skirti. Sprendimą skirti ar neskirti finansavimą priima administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos pasiūlymus. Šiais metasi planuojama rengti du kvietimus prašymams teikti. Pirmasis kvietimas bus skelbiamas jau kovo mėnesį. Susipažinti su Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašu galima čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4465bca03ffc11edbc04912defe897d1

Utenos rajono savivaldybės administracija