Aktualijos

Trečiajame 2024 metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Šių metų balandžio 25 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti 65 klausimai, visiems sprendimų projektams buvo pritarta. Posėdyje dalyvavo visi tarybos nariai.

Pritarta sprendimo projektui „Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo „pakeitimo”. Šio sprendimo dėka studentai, studijuojantys pagal prioritetinių profesijų sąraše esančias specialybes, turi galimybę gauti finansinę paramą, įsipareigojant, kad po studijų baigimo įsidarbins Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, su kuria buvo pasirašyta trišalė sutartis. Pakeitimo dėka šia programa galės pasinaudoti Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų vientisosiose ar perkvalifikavimo studijose studijuojantieji pagal Utenos rajono savivaldybei reikalingų specialybių programas.

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintos viešosios prekybos ar paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje vietos. Iš jų – ir naujos galimos vietos paslaugoms teikti: Vyžuonos parke – maitinimo paslaugų teikimui; Vyžuonaičio parke – vietos maitinimo bei vandens paslaugoms teikti, šalia Klovinių tvenkinio – naujos vietos maitinimo ir vandens pramogų paslaugų teikimui. Prie Labės (Tauragnų sen.) ežero bus galima teikti maitinimo, vandens pramogų bei kitokias paslaugas. Patvirtintos ir kitos, anksčiau maitinimui ir paslaugoms teikti naudotos vietos.

Pritarta sprendimo projektui „Dėl socialinių būstų pirkimo”. Numatoma pirkti du vieno kambario butus iki 45 kvadratinių metrų su visais komunaliniais patogumais. Būstai bus suteikiami vienišiems, mažas pajamas gaunantiems asmenims. Svarstyti klausimai ir dėl dviejų fizinių asmenų atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio, atleidimui nuo šio mokesčio pritarta.

Pritarta sprendimo projektui „Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą „Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“. 2024 m. kovo 26 d. vyko viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo Utenos, Zarasų, Ignalinos ir Švenčionių rajonų savivaldybių merai ir atstovai. Įstaigoje vyko pokyčių, iš viešosios įstaigos nusprendė pasitraukti darbuotojai. Apsvarsčius įstaigos tolimesnės veiklos galimybes, nuspręsta įstaigą likviduoti.

Gavus Ūkininkų sąjungos prašymą, svarstytas klausimas dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono ūkininkų sąjungai. Patalpos bus perduotos pagal panaudos sutartį adresu: Lauko g. 19 a., Utena.

Pritarta sprendimo projektui „Dėl kaimo bendruomenės „Lunka“ projekto „Kamo sodybų kraštovaizdžio tvarkymas pasitelkiant mechanines priemones“ dalinio finansavimo”. Bendruomenė yra įsikūrusi Saldutiškyje, pirmais jos gyvavimo metais buvo vykdomos kultūrinės, edukacinės veiklos, kuriama meninė – estetinė bendruomenės buveinės patalpų erdvė. Savivaldybei tapus projekto partnere, bus įsigyta papildoma technika, kurią naudojant, bus atlikti darbai, reikalaujantys didesnės galios technikos, bus sukurta nauja darbo vieta vietiniam gyventojui.

Pritarta visiems Utenos rajono savivaldybės bei savivaldybės teritorijoje esančių švietimo, sveikatos priežiūros, viešųjų įstaigų ir savivaldybei priklausančių įmonių veiklos metinių ataskaitų rinkiniams, duotas sutikimas naudoti Utenos herbą, pritarta klausimui dėl žemės sklypų pirkimo Liepų gatvės rekonstrukcijai (Gaspariškių k., Vyžuonų sen.) ir kitiems aktualiems klausimams.

Kitas Utenos rajono savivaldybės posėdis įvyks gegužės 30 d.

Pagal Utenos savivaldybės administracijos informaciją