Aktualijos

Svetimų vaikų nebūna: vaiko globa šeimoje

Globoti ar įvaikinti vaikus – tai priimti į savo namus ir širdį tėvų globos netekusį vaiką, juo rūpintis ir padėti augti visaverčiu žmogumi. „Tu negali pakeisti viso pasaulio, bet kažkam gali tapti visu pasauliu“ – ši frazė turbūt tiksliausiai iliustruoja globėjų, įtėvių vaidmenį ir indėlį likusiems be tėvų globos vaikams. Globos institucijose gyvena vaikai, netekę tėvų globos ar laikinai globojami, kuriems ieškoma šeimų: globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, kad galėtų dalintis savo namais, meile, rūpesčiu ir šiluma.
2021 m. Lietuvoje 3495 globėjų (rūpintojų) šeimose auga 4645 tėvų globos netekę vaikai. Šiuo metu globos institucijose vis dar gyvena apie 1600 vaikų, netekusių tėvų globos, kuriems reikia šeimos. Laikinai globojami apie 1000 vaikų, kuriems nesant galimybių sugrįžti į šeimą reikės suaugusiųjų, kurie nuolat galėtų juos globoti. Globėjas (rūpintojas), budintis globotojas, įtėvis – asmuo, išklausęs mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą, gavęs teigiamą išvadą ir pasirengęs į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų. Budintis globotojas rūpinsis vaikais ne ilgiau kaip 12 mėnesių, tol, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba kol bus surasti nuolatiniai globėjai (rūpintojai) ar įtėvių šeimos; jiems už darbą yra mokamas atlygis.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre dirba specialistai – socialiniai darbuotojai, psichologai, GIMK specialistai, kurie yra pasirengę padėti globėjams (rūpintojams), įtėviams: suteikti reikalingą pagalbą, paslaugas, mokymus, siekiant tinkamo globojamo vaiko ar įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimos aplinkoje. Paslaugos yra nemokamos ir prieinamos visiems globojantiems (rūpinantiems), įvaikinusiems ar ketinantiems tokią galimybę teikti.
Visus norinčius, galinčius tapti vaikų globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais kviečiame atvykti į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyrių. Specialistai Jums atsakys į rūpimus klausimus ir padės apsispręsti dėl globos (rūpybos), įvaikinimo. Prašome kreiptis adresu: Vaižganto g. 50-1, Utena, el. p. globos.koordinatoriai@gmail.com, tel.: (8 389) 61623; +370 615 59171.
Daiva Beikuvienė