Aktualijos

Smulkiajam ir vidutiniam verslui reikalinga didesnė parama

Smulkusis ir vidutinis verslas yra valstybės ekonomikos variklis. Trys iš keturių darbo vietų sukuriama šiame versle.
Mūsų mieste ir rajone, be sėkmingai veikiančių stambiųjų verslo įmonių, savo vietą randa ir daugybė smulkiojo bei vidutinio verslo įmonių. Dėl ES investicijų, įgyvendinamų projektų, ekonomikos augimo, čia dirbančių, kuriančių žmonių mūsų miestas keičiasi, auga gyvenimo kokybė, vis daugiau jaunimo kuria verslą mūsų mieste ir rajone.
Nors dažnai sulaukiame kritikos dėl investicijų į parkus, gatvių ir pastatų atnaujinimą, manau, visa tai svariai prisideda, kad mūsų miestas ir rajonas sparčiai gražėja ir tvarkosi bei darosi vis patrauklesnis ne tik gyventi, bet ir steigtis smulkiam verslui. Visiškai pritariu vieno sėkmingai dirbančio verslininko, kuris grįžęs iš užsienio savo verslą sukūrė Utenoje, mintims, kad mūsų mieste yra ką veikti, reikia tik noro ir trupučio kūrybiškumo.
2014 m. pradėjo veikti mano ir darbo grupės parengta Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) rėmimo programa. Tai programa, skirta naujai įsteigtoms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms bei asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Tai labai svarbi programa verslo pradžiai ir įsitvirtinimui rinkoje.
Nors pradžioje buvo daug kritikos ir netikėjimo programos sėkme, jau penkerius metus tai yra viena iš pačių populiariausių programų naujiems verslams steigti Utenos rajono savivaldybėje. Džiugu, kad nuo 2015 iki 2019 metų šios programos teikiama parama pasinaudojo daugiau nei 200 SVV subjektų ir buvo panaudota apie 230 tūkst. eurų finansinė parama verslui steigti ir plėsti.
Vien 2018 metais programos lėšomis buvo finansuoti 42 SVV subjektų projektai – įsteigtos 24 naujos įmonės, sukurtos 37 naujos darbo vietos. Programos finansavimą gavo 8 UAB, 10 mažųjų bendrijų ir 24 SVV subjektai, dirbantys individualiai. Ir 2018, ir 2019 metais skirtos Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos buvo panaudotos jau per pavasario kvietimą. Tai rodo didelį susidomėjimą šios programos teikiamomis priemonėmis.
Didžiausias dėmesys yra skiriamas jauniems žmonėms, verslams, kuriamiems kaimiškose vietovėse, ir inovatyviems verslams. Populiariausios SVV programos finansuotų projektų išlaidų pasiskirstymas 2019 metais – 73 proc. naujos darbo vietos sukūrimo išlaidos ir 23 proc. patalpų nuomos išlaidos. Reklamos išlaidos, kvalifikacijos tobulinimo ir įmonės steigimo išlaidos sudaro apie 4 proc. Daugelis mums jau gerai žinomų smulkiojo verslo įmonių pasinaudojo SVV programos finansavimu – „Vanilinis dangus“, „Paletės baras“, „Nebūk nuoga“, UAB „Ne tik svogūnai“ („Liūtas ir avelė“), UAB „Parko terasa“ (Food Lab), UAB „Vyno pasaulis“ („Burgundijos“ restoranas), UAB „Colorita“, MB „Žalieji taksi“ ir daugelis kitų verslo įmonių.
Turbūt kas antra naujai įsikūrusi smulkiojo verslo įmonė Utenoje pasinaudojo šios programos finansavimu ir toliau sėkmingai plėtoja savo veiklą Utenoje ir Lietuvoje. Kadangi jau porą metų skirtos biudžeto lėšos yra per mažos(2018–2019 m. skirta apie 110 000 eurų), o tai netenkina visų norinčių steigtis verslo subjektų skaičiaus, manau, kad 2020 metų savivaldybės biudžete būtina numatyti nors ketvirtadaliu didesnes lėšas SVV programos finansavimui. Tai nėra didelės lėšos mūsų biudžetui, o nauda smulkiajam verslui kurtis ir plėstis akivaizdi.
Vaidas Lankauskas
Utenos rajono savivaldybės tarybos narys
Ekonomikos, biudžeto ir turto valdymo komiteto
pirmininkas