Aktualijos

Skelbiamas kvietimas teikti
prašymus daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymui

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymui pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą. Susipažinti su tvarkos aprašu ir prie prašymo pateikiamais dokumentais galima https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4465bca03ffc11edbc04912defe897d1 Prašymai priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. birželio 1 d. Prašymą galima pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai adresu: Utenio a. 4, 103 kab. arba pasirašytą kvalifikuotais elektroniniais parašais el. paštu info@utena.lt. Pateiktus prašymus pagal tvarkos apraše nurodytus prioritetus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo lėšomis finansuotinų objektų atrankos komisija. Atsižvelgdamas į  komisijos priimtą (-us) pasiūlymą (-us), savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą skirti (neskirti) finansavimą Valdytojams, nurodant finansuojamus objektus ir skiriamą lėšų sumą.

Utenos rajono savivaldybės administracija