Aktualijos

Skelbiamas konkursas 7 laisvoms kandidatų į notarus vietoms užimti

Teisingumo ministerija paskelbė viešą konkursą laisvoms kandidatų į notarus (asesorių) vietoms užimti (7 vietos). 

Tai jau trečiasis šiemet viešas konkursas laisvoms kandidatų į notarus vietoms užimti. Teisingumo ministerija nuosekliai siekia notariato sistemos atsinaujinimo, konkurencingumo bei notarinių paslaugų prieinamumo didinimo.

Norintieji dalyvauti konkurse, privalo atitikti Lietuvos Respublikos notariato įstatyme numatytus reikalavimus. 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: 

•                          prašymą leisti dalyvauti konkurse;

•                          asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

•                          teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

•                          dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;

•                          užpildytą pretendento anketą. 

Pageidaujantieji dalyvauti konkurse, prašymą leisti dalyvauti konkurse ir reikiamus dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti:

•                          asmeniškai;

•                          siųsti registruotu laišku;

•                          elektroniniu būdu.

Prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir pateiktas per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo – iki rugsėjo 20 d. įskaitytinai. 

Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, reiktų pateikti dokumentų kopijas.  

Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu. 

Išsamesnės informacijos apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 671 85188 arba 8 600 37621.