Aktualijos

Skelbiama nevyriausybinių organizacijų atstovo atranka į Utenos rajono savivaldybės šeimos komisiją

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis, atstovo atranką į vieną laisvą vietą Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijoje. Nevyriausybinė organizaciją pasiūlymą raštu Savivaldybės administracijai turi pateikti iki 2022 m. sausio 31 d. 17 val. Viena nevyriausybinė organizacija gali siūlyti vieną atstovą. Pasiūlyme turi būti nurodoma siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), pareigos organizacijoje. Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašytas nevyriausybinės organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę bei pareigas.
Esant daugiau siūlomų asmenų nei yra vietų Komisijoje, Savivaldybės administracija atskirai organizuos susirinkimą, kurio metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrinks 1 atstovą.
Su Komisijos veiklos nuostatais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės tinklapyje.
Nevyriausybinėms organizacijoms konsultacijas su kvietimu susijusiais klausimais teiks tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininkė Dalia Vilkauskienė (mob. tel. 8 676 15978, el. p. dalia.vilkauskiene@utena.lt).
Konsultacijų teikimo laikas – darbo dienomis nuo 8.00 iki 17. 00 val.
Utenos rajono savivaldybės administracija