Aktualijos

Šimtametės liepos šešėlyje

Einu per Lietuvą…

Vytautas Kazela

Seniai žinojau apie Varniškių etnografinį kaimą, bet apžiūrėti jo niekaip neprisiruošdavau. Dėkui valdžiai, per Velykas uždariusiai Lietuvos žmones savivaldybių teritorijose. Jei taip nebūtų atsitikę, būčiau išvažiavęs į kokį nors pažintinį taką Lietuvoje. Dabar gi Velykų ankstų rytą važiuoju ieškoti Varniškių. Kaip nuvažiuoti, nežinau. Žinau, kad reikia važiuoti iki Daunorių, o paskui sukti į miškus. Atvažiuoju į Daunorius. Senas gražus kaimas – tvarkingi pastatai. Yra ir antrą šimtmetį skaičiuojančių. Kaimas, kuriame gimė žinomas kalbininkas Bonifacas Stundžia. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose kaimas paminėtas 1792 metais ir yra senesnis už Ignaliną. 1923 metų surašymo duomenimis, kaime gyveno 132 žmonės. Toliau viskas ėjosi mažėjimo kryptim. 2011 metų duomenimis, kaime tebuvo likę 19 žmonių. O štai praėjus dar dešimčiai metų visame kaime žiemą rūksta tik vienas kaminas.
Įsuku pirmu įvažiavimu į Daunorius, o kuris posūkis į Varniškes, niekaip nepažymėta. Bandau ieškoti pagalbos telefone – rodo kelią į netoli Vilniaus esantį kaimą. Belieka belstis į vienintelio kaime gyvenančio žmogaus namus.
Atidaro neaukšto ūgio, gerų akių vyras. Pasisveikiname su šventėmis, klausiu, kaip išvažiuoti į Varniškes. „Grįžk, atgal. Prie rudo namo posūkis. Varniškės – pačiam Tauragno gale, ten bus ir rodyklė. Tas kelias tiesiai nueina į Stripeikius, o tu ežero gale suk į kairę“, – sako žmogus.
Paklausau jo ir pasuku keliuku per lauką, kuris už kelių šimtų metrų įneria į mišką. Pirmą kartą važiuojant atrodo toli – kaimo kaip nėra, taip nėra. Tik kai ant kalniuko pamatau gelžbetoninį stulpelį su užrašu, kad čia yra Varniškių pilkapiai, nusiraminu. Pirmasis pilkapynas arčiausiai kelio, jame 12 pilkapių, antrasis – arčiau Tauragno ežero ir jame yra 5 pilkapiai. Pilkapynai datuojami 9–12 amžiumi. Netyrinėti.
Netrukus rodyklė į kairę su užrašu, kad iki Varniškių ąžuolo kiek daugiau nei kilometras. Matosi, kad važiuota ta kryptim, bet kad tai būtų kelias, nepasakysi. Pavažiuoju gal šimtą metrų ir apsisuku. Važiuoju toliau mišku, kol privažiuoju keturių kelių sankryžą, o čia ir rodyklė į Varniškes. Į priešingą pusę – kelias palei Tauragną.

Tęsinį skaitykite 2021 04 24 „Utenyje“