Aktualijos

 Raginame gyventojus paskubėti ir be sankcijų įteisinti neregistruotus gręžinius

Praėjo jau daugiau nei pusė termino, per kurį gyventojai turi galimybę įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotus gręžinius ar atnaujinti šiame registre esančius duomenis apie gręžinio savininką. Raginame gyventojus paskubėti, nes be jokių sankcijų tai padaryti suteikta galimybė tik iki 2025 metų balandžio 30 d., kol galioja Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas.

2023 m. pradžioje priimti teisės aktų pakeitimai, numatantys, kad jei asmuo yra prisijungęs prie centralizuotos geriamojo vandens sistemos, jis taip pat gali įsiteisinti turimą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, supaprastinta gręžinių įteisinimo tvarka. Visgi dėl nepagrįstų baimių ir tebesklandančių mitų žmonės delsia susitvarkyti.

Aktyviausiai procesas vyksta Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse, taip pat aktyvūs Trakų, Kauno, Klaipėdos, Molėtų ir Alytaus rajono gyventojai. O Akmenės ir Klemės rajonuose, taip pat Alytaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestuose bei Neringos savivaldybėje neįteisintas nei vienas gręžinys.

Primename, kad tais atvejais, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, pats gyventojas, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, gali tiesiogiai pateikti reikalingus gręžinio įteisinimui duomenis Lietuvos geologijos tarnybai. Leidimą tirti žemės gelmes turinčių įmonių tarpininkavimo tokiais atvejais nebereikia.

Žemės gelmių įstatymas numato, kad požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas nereikalingas, jeigu asmuo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas arba keli gręžiniai, mažiau kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą.

Taip pat leidimo nereikia, jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše nurodyta, kokius duomenis ir dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai turės pateikti gyventojas, norintis įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, kai jam nereikia ir kai reikia leidimo.

Galite pasitikrinti ar jūsų gręžinys registruotas Žemės gelmių registre. Informaciją apie gręžinį rasite el.paslaugoje Gręžinių žemėlapis

Detalią informaciją, kaip gręžinio duomenis įrašyti į Žemės gelmių registrą, rasite video filmuke čia ir parengtose instrukcijose čia.

Taip pat galima kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą el. paštu greziniai@lgt.lt arba lgt@lgt.lt, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklo informacinę sistemą kartu su aukščiau minėtais dokumentais pateikiant pasirašytą prašymą bei užpildant neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją.

Gręžinių įteisinimo klausimais galima pasikonsultuoti tel. 8 670 73333 ir 8 607 30591. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai teikia konsultacijas gyventojams ir gyvai, atvykus adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius.