Aktualijos

Seniūnai sunerimę – ar bus kam dirbti viešuosius darbus

Genovaitė ŠNUROVA. Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gegužės 21 d. priėmė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus, susijusius su karantinu ir Covid-19 padariniams mažinti.
Kadangi šis įstatymas aktualus daugeliui, jį pakomentuoti paprastiems žmonėms suprantama kalba paprašėme Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoją Rimą LUKOŠEVIČIENĘ.
Pateikiame jos komentarą.

Taip, pasikeitimų tikrai daug. Priimta nuostata, kad karantino metu gavusiems socialinę pašalpą jos mokėjimą galima pratęsti be atskiro prašymo. Ši nuostata galioja ir dėl kompensacijų.
Padidinta ir vertinamų pajamų riba teisei į socialinę pašalpą nustatyti nuo 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (125 Eur) iki 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (137,5 Eur).
Pasikeitė ir tai, kad nuo birželio 1 d. karantino metu ir 6 mėn. po karantino atšaukimo nevertinamas piniginės paramos gavėjų turtas (vertinamos tik pajamos ir įstatymo sąlygos, kurioms esant gavėjas turi teisę į socialinę paramą: turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje, slaugyti asmenį, auginti vaiką iki 3 metų ir t. t.). (Tęsinys 2020 07 08 laikraštyje)