Aktualijos

Sausio 13-osios kelias – tarp dangaus ir žemės

Sausio 11 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka lankytojus pakvietė į susitikimą su kraštiečiu pulkininku Aleksiejumi Gaiževskiu ir jo knygos „Tarp dangaus ir žemės. Taip gimsta kariai, 1991–1992“ pristatymą.

A. Gaiževskis gimė ir augo Utenos rajone, tarnavo Mokomajame junginyje, buvo atrinktas į pirmąjį Lietuvos kariuomenės specialios paskirties oro desanto būrį. Dalį tarnybos atliko mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo batalione, vėliau Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione. Po to buvo rotuojamas į LDK Vytenio (Marijampolėje) batalioną štabo viršininku, o dar vėliau tapo ir to paties bataliono vadu. Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui. Dalyvavo dviejose tarptautinėse operacijose Afganistane. 2018–2021 m. buvo Lietuvos atstovas strateginėje NATO vadavietėje JAV. Nuo praėjusių metų rudens jis yra Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos viršininkas. Prieš susirinkusius nukeldamas 31 metus atgal, į atsiminimų kelionę, į savo – kario gyvenimo – istoriją, svečias renginį pradėjo padėka visiems esantiems bibliotekos salėje ir buvusiems Sausio 13-osios įvykiuose: „Tą dieną, vienu ar kitu būdu, dalyvavome visi – mintimis, skaitydami spaudą, žiūrėdami žinias ir kitaip prisidėdami. Todėl ačiū jums.“ Sausio 13-oji – viena svarbiausių dienų Lietuvos istorijoje, o tautiečiai, kurie paaukojo savo gyvybes dėl laisvės, yra verti didžiausios pagarbos.

Tęsinį skaitykite 2022 01 19 „Utenyje“