Aktualijos

Saulės halas prieš nelaimę ar prieš orų pasikeitimą

Sekmadienį teko stebėti ne kasdien matomą reiškinį – saulės halą. Iš ryto švietė saulė, netrukus dangus pasidarė balzganas. Atrodė, lyg saulę kažkas būtų pridengęs matiniu stiklu, šešėliai tapo neryškūs. Paskui saulę apjuosė vaivorykštė. Panašų reiškinį teko stebėti prieš penkiolika metų žiemą Palangoje. Tada apie saulę irgi pasirodė vaivorykštė. Netrukus saulė tapo juoda.
Iš vaikystės prisimenu kaip žmonės sakydavo: „saulė stulpavoja – rytoj šals“. Apie saulę gali susidaryti ne tik apskritimas, bet ir stulpai, kryžiai.
Senovėje įvairios halo formos, kaip ir kiti gamtos reiškiniai, žadindavo žmonių vaizduotę. Šiam optiniam reiškiniui suteikdavo magiškų savybių, ypač danguje pasirodantiems kryžiams. Rašytiniuose šaltiniuose galima rasti ir tokių įrašų: „Pasirodė ženklas: saulė skritulyje, o vidury skritulio kryžius, o vidury kryžiaus saulė, o už skritulio dvi saulės, o virš saulės, be skritulio, dar ir lankas…“ (1104 m.).
1551 m. Ispanijos karaliaus Karolio V kariuomenė apsupo Prūsijos tvirtovę Magdeburgą. Ilgiau kaip metus truko apsiaustis. Tvirtovėje prasidėjo badas, žmonės mirė nuo ligų. Ispanams vadovavęs Moricas Saksonietis siūlė prūsams pasiduoti, bet kiekvieną kartą gaudavo griežtą atsisakymą. ,,Dievas su mumis, jis mums padės!“ – kartodavo citadelės gynėjai. Kai, įsakius kariuomenės vadui, ispanai turėjo kilti į lemiamą šturmą, danguje pasirodė trys ryškiai spindinčios saulės. tai buvo nelaukta ir nepaprasta, todėl prietaringi ispanai nesiryžo šturmuoti. Išsigando ir Moricas Saksonietis. „Dievas iš tikrųjų jiems padeda!“ – tarė jis ir pasitraukė su kariuomene.
Pokariu Lietuvoje žmonės taip pat baimingai žiūrėjo į danguje pasirodančius paslaptingus kryžius.
Kas iš tikrųjų yra halas ir kaip jis susidaro? halas yra optinis atmosferos reiškinys, gana dažnas Lietuvoje. Halą galima matyti tiek apie Saulę, tiek apie Mėnulį. Jis susidaro tuomet, kai danguje būna ploni sluoksniniai debesys iš ledo kristalų. Halas matomas todėl, kad ledo kristalai laužia šviesą, tuomet aplink šviesos šaltinį susidaro halo lankas.
Parengė Vytautas Kazela