Aktualijos

PROJEKTAS NR. SP2020-1-74
„VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRO SPORTO SALĖS REMONTAS IR PRITAIKYMAS
NEĮGALIESIEMS“

2022 m. rugsėjo 2 d. buvo užbaigti Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės kapitalinio remonto darbai, kurie buvo vykdomi pagal projektą Nr. SP2020-1-74 „Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems“. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 26 d., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 1 d. Bendra rangos darbų vertė 467 539,12 Eur iš jų projekto lėšos sudarė 140 014,75 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 125 936,07 Eur, Visagino savivaldybės lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro 14 078,68 Eur. Likusią darbų dalį finansavo Visagino savivaldybės administracija biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas: Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant Visagino savivaldybės sporto salę ir pritaikant ją taip, kad sportinėje veikloje dalyvaujantiems neįgaliesiems būtų suteiktos tokios pat treniruočių galimybės kaip ir sveikiems žmonėms.
Projekto rezultatai: Pritaikytos sporto bazės patalpos neįgaliesiems:
Pritaikyti neįgaliesiems koridoriai ir praėjimai;
Pritaikytos neįgaliesiems mergaičių ir berniukų persirengimo patalpos;
Pritaikytas neįgaliesiems tualetas.
Pilnai atnaujintas Sporto salės Nr 2 korpusas (620,65 m2 grindų plotas).
Projekto partneris: Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“, juridinio asmens kodas 301295656.
Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administravo Centrinė projektų valdymo agentūra.