Aktualijos

Programa, skatinanti steigti naujas įmones ir kurti naujas darbo vietas

Utenos rajono savivaldybė nuo 2014 m. įgyvendina Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programą, kurios vienas pagrindinių tikslų – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą. Kaip sekasi įgyvendinti programą, kokį poveikį minėtam verslui ji turi, kiek įmonių jau pasinaudojo programos lėšomis, – apie tai kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentiene.

Gerbiama vedėja, kasmet vis daugiau smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų siekia pasinaudoti programos lėšomis. Kaip manote, kokios priežastys tai skatina?

Priežasčių, manau, reikia ieškoti programos tiksluose. O jie tokie: remti ir skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą Utenos rajono savivaldybėje. Iš programai įgyvendinti numatytų lėšų skiriamas finansavimas yra labai svarbus naujai įsteigtoms ir pirmus ar antrus metus veiklą vykdančioms smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei asmenims, dirbantiems pagal individualią pažymą ar verslo liudijimą – tai leidžia jauniesiems verslininkams ne tik greičiau augti, bet ir sparčiau įsitvirtinti rinkoje. Nuo 2014 metų, kuomet buvo pradėtas smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšomis projektų finansavimas, jau yra finansuotos 314 verslo subjektų paraiškų, projektų įgyvendinimui buvo išmokėta beveik 360 tūkst. Eur. O 2020–2021 metais, siekiant sušvelninti dėl COVID-19 pandemijos nustatytų ribojimų ir draudimų ekonominės veiklos vykdymui pasekmes, išlaikyti ekonominės veiklos tęstinumą bei išsaugoti sukurtas darbo vietas, iš programos lėšų smulkiesiems verslininkams buvo teikiama ir finansinė parama. Dėl paskelbto karantino ir patiriamų veiklos vykdymo sunkumų, finansinę paramą gavo 180 smulkieji verslininkai. Suteiktos finansinės paramos suma – 71 tūkst. Eur.

Kiek šiais metais lėšų numatyta programoje?

Pirmiausia reikia pasakyti, kad programos lėšomis, kurios yra skiriamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, yra finansuojami naujai besisteigiančių ar savo veiklą plečiančių Utenos rajono savivaldybėje veikiančių labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių bei savarankiškai dirbančių asmenų verslo projektai. Šiais metais programai įgyvendinti yra skirta 90 tūkst. Eur.

Utenos rajono savivaldybės taryba visai neseniai, kovo mėnesį, patvirtino Programos aprašo pakeitimus…

Taip. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektų išlaidų kompensavimo sumos paskutinį kartą buvo tikslinamos 2017 metais. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vartotojų kainų indekso pokytis laikotarpyje nuo 2017 m. iki 2022 m. vasario mėn. buvo 25,1 proc. Tad Utenos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į infliacijos rodiklius bei prognozuojamą ir tolesnį jos augimą, kovo mėnesio posėdyje priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino Programos aprašo pakeitimus – padidino svarbių verslui pradėti darbo vietos sukūrimo ir reklamos išlaidų kompensacijos sumas, papildė kompensuojamų išlaidų sąrašą. Tad šiais metais vykdomų verslo projektų išlaidos bus kompensuojamos pagal šiuos pakeitimus:

* naujai sukurtos darbo vietos sukūrimo išlaidų kompensacija – iki 1500 Eur. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 650 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 2800 Eur.
* jei darbo vietą sukuria jaunas žmogus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme 2 str. 6 dalyje nurodytą sąvoką, kompensuojama iki 2500 eurų. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 650 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 3800 Eur.
* reklamos išlaidų kompensacija – iki 200 Eur per kalendorinius metus.
* buhalterinių paslaugų/konsultacijų išlaidų kompensacija – iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 600 Eur per kalendorinius metus pirmaisiais veiklos metais.
Smulkiojo ir vidutinio verslo projektų finansavimo konkursas jau yra paskelbtas. Ar verslo atstovai buvo aktyvūs? Kiek paraiškų gauta?
Konkursas teikti paraiškas smulkiojo ir vidutinio verslo projektams finansuoti buvo paskelbtas š. m. kovo 29 d. Paraiškos buvo priimamos iki balandžio 21 d. 17 val. Smulkieji verslininkai buvo labai aktyvūs – gautos net 56 paraiškos. Aktyviausi pareiškėjai buvo individualią veiklą vykdantys asmenys – gautos 35 paraiškos. Taip pat aktyviai paraiškas teikė mažosios bendrijos – gauta 14 paraiškų.
Populiariausia išlaidų rūšis, kurios kompensavimo yra prašoma pateiktose projektų paraiškose, išlieka naujos darbo vietos sukūrimo išlaidos – tai nurodė net 47 pareiškėjai. Trečdalis pareiškėjų kaip galimas kompensuoti pasirinko reklamos arba patalpų nuomos išlaidas. Na, ir naujai programos apraše patvirtinta buhalterinių paslaugų/konsultacijų išlaidų kompensacija taip pat rodo šių išlaidų aktualumą naujai verslą pradedantiems verslininkams. Šios išlaidų rūšies kompensavimą pateiktose paraiškose pasirinko 8 pareiškėjai.
Dėkojame visiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams už aktyvų dalyvavimą konkurse. Gegužės mėnesio pirmoje pusėje ekspertų komisija vertins gautas projektų paraiškas. Finansuotų projektų sąrašą tikimasi paskelbti gegužės mėnesio pabaigoje.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija