Aktualijos

Pratęsiamas kompensacijų už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą terminas

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-283 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) skyrimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas terminas iki 2022 m. gruodžio 16 d. dokumentams teikti dėl kompensacijų gavimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą. 
Primename, kad prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, kompensacijos taikomos Utenos r. savivaldybės teritorijoje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ir nuosavybės teise valdantiems pastatą Utenos r. savivaldybės teritorijoje fiziniams asmenims:
 1. Kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija trijų Valstybės remiamų pajamų dydžių, po to, kai prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir tampa abonentais. 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas. 300,00 Eur (trys šimtai eurų) piniginė kompensacija skiriama pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas.
 2. Už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, reikalingą prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, taikoma 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija.
 3. Kai vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau, už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, bus taikoma 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) piniginė kompensacija.
  Pastatų savininkai, norintys pasinaudoti piniginėmis kompensacijomis ir kurių geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra įrengta nuo 2019 m. sausio 1 d., Utenos rajono savivaldybės administracijai dokumentus turi pateikti iki 2022 m. gruodžio 16 d.
  Prašant kompensacijos už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį reikia pateikti:
  – laisvos formos prašymą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, prašyme reikia nurodyti sutikimą, kad būtų tikrinami būtini kompensacijai gauti asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose;
  – pažymą (pažymos prašyti gali tie asmenys, kuriems išduotose prisijungimo sąlygose yra nurodytas nuotekų siurblio įrengimo būtinumas) iš vandens tiekėjo, patvirtinančią nuotekų siurblio reikalingumą, t. y. kad nuotekų siurblys reikalingas nuotekoms pakelti, kai savitaka nuotekos negali patekti į nuotekų tinklus;
  – pažymą iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad nuotekų siurblys pastatytas ir gyventojas tapo abonentu.
  Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, reikia pateikti:
  – laisvos formos prašymą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, prašyme reikia nurodyti sutikimą, kad būtų tikrinami būtini kompensacijai gauti asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose;
  – pažymą arba sutartį iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu;
  – šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens dokumentai, pagrindžiantys asmens (šeimos) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki prašymo pateikimo dienos.
  Prašant kompensacijos už patirtas išlaidas prisijungiant prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, kai vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau, reikia pateikti:
  – laisvos formos prašymą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, prašyme reikia nurodyti sutikimą, kad būtų tikrinami būtini kompensacijai gauti asmens (šeimos) duomenys ir ypatingi asmens (šeimos) duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose;
  – pažymą iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado ilgis yra 50 m ar daugiau;
  – pažymą arba sutartį iš vandens tiekėjo, patvirtinančią, kad gyventojas tapo abonentu.
  Pildydamas prašymą (-us) pateiktų duomenų teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu.
  Išsamiau su kompensacijų taikymo tvarka galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriuje (Utenio a. 4, 221, 322 kab., tel. (8 389) 61609, 43534).
  Utenos rajono savivaldybės administracija