Aktualijos

Planuojama stebėtimaudyklų vandens kokybę

Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, 2023 m. maudymosi sezono (laikotarpis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) metu numato vykdyti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių maudyklų vandens kokybės stebėseną. Planuojama Alaušo ežero (Sudeikiai), Dauniškio ežero (Aušros g. ir Sudeikių g., Utena), Tauragno ežero (Tauragnai), Utenos tvenkinio (Klovinių maudykla – Vestuvių g., Utena), Vyžuonaičio ežero (Ežero g. ir Molėtų g., Utena) maudyklų vandens kokybės tyrimus atlikti kas dvi savaites, o kitose Utenos rajono vandens telkinių maudyklose – du kartus per maudymosi sezoną.
Utenos mieste ir Utenos rajono seniūnijose esančių maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai bus skelbiami stebimų maudyklų informaciniuose stenduose ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.utenosmonitoringas.lt
Pasiūlymus ar pastabas dėl maudyklų stebėsenos gyventojai gali teikti Aplinkos apsaugos skyriui tel. (8 389) 43 520 arba el. paštu aplinkosauga@utena.lt
Poilsiaviečių maudyklų sąrašas pridedamas.
Utenos rajono savivaldybės administracija